Frimärksbanken

Frimärksbanken

En av gillets uppgifter är att organisera Frimärksbankens verksamhet för scouterna. Stamp Bank är internationell och den stöds i många scoutländer. Den samlar frimärken och säljer dem på auktioner och evenemang. Från Finland går intäkterna till den internationella gillerörelsens, ISGF, utvecklingsfond, varifrån medlen via WAGGS och WOMS används till att stöda scoutverksamheten i utvecklingsländer.

Lådor i distriktshusen

Gillet har ombesörjt insamlingslådor till distriktshusen och de står till allas förfogande.

Gör så här

Klipp ut frimärkena från kuvert och kort med en marginal på en centimeter runtom. Märkena behöver alltså inte blötas loss.
Om stämpeln är hel, lönar det sig att klippa den med. Ort- och specialstämplar (t.ex. Åland, Utsjoki, mässor, sevärdheter, evenemang) är särskilt eftertraktade. Om man vill kan man sortera märkena enligt land eller tema. Förstadags- och specialkuvert skall skickas hela.
Vykorten säljer bättre som hela.

Frimärkena kan sändas till Frimärksbankens ombud

Pauli Ihamäki
Kontakter kommer hit senare

Ett varmt tack till alla som stöder frimärksbanken.