Kontaktuppgifter

Styrelsen 2019

Landsgillemästare
Juha Kosonen, Akkas
juha.kosonen@akaanseutu.fi

Vice landsgillemästare
Harriet Meinander, Grankulla, harriet.meinander@gmail.com

Sekreterare
Hele Ali-Löytty, Akkas, hele.ali-loytty@evl.fi

Ansvarig för medlemsregister/ekonomi
Tarja Vuorio, Helsinfors, tarja.vuorio@pp.inet.fi

Informatör
Nanna Katavisto, Esbo, nanna.katavisto@kolumbus.fi

Internationell sekreterare
Viveca Ståhlström, Tammerfors, vici.stahlstrom@gmail.com

Evenemangsansvarig
Tiina Itävuori, Jyväskylä, tiina.itavuori@gmail.com

Ansvarig för Betlehems fredslåga
Tuija-Maija Arvola, Loimijoki, tuija.arvola@gmail.com

Kuva Partiokillat kokoustaa

Organisation

SGSF årsmöte hålls senast i mars. Gillena sänder sina representanter för att besluta om verksamheten och ekonomin samt för att välja förtroendemän till styrelsen. Styrelsen sammanträder 7-10 gånger om året, ledd av gillemästaren eller vice gillemästaren.

Betalningsrörelse

SGSF – Bankkonto
Nordea FI23 1572 3000 3317 10
Bic: NDEAFIHH