Tidningen St Göran

Medlemstidningen utkommer fyra gånger om året: i februari, maj, september och november. Materialet bör inlämnas omkring en månad innan tidningen utkommer. Nanna Katavisto är huvudredaktör/redaktionssekreterare. Merja Lamminkangas ombryter tidningen.

Materialet sänds till: nanna.katavisto@kolumbus.fi
Bilderna sänds som bilagor till: merja.lamminkangas@netikka.fi

Redaktionen väntar på intressanta berättelser från gillena, vi publicerar också evenemangsinfon.

Instruktioner för att skriva berättelser och hemsidetexter

Texten som vanlig datortext, s.k. brödtext.
Ingen formatering (rubriker, mellanrubriker, markeringar, delning av stycken). Ingen text med versaler, dvs stora bokstäver. Ombrytningsprogrammet sköter dessa.
Bilderna alltid som bilagor, inte inkluderade i texten. Bildtexterna i slutet av berättelsen eller skilt.
Det är bra att skicka förhandsinformation om berättelserna och bilderna.
Redaktionen kan vid behov göra berättelsen, när den vet fakta, intervjuer går också.