Gå med i ett scoutgille

Scoutgillen

Här kommer det mera information om scoutgillen senare.

Hur grundar man ett scoutgille

Det är lätt att grunda ett lokalt scoutgille. Som vuxen kan vem som helst grunda ett scoutgille. Vanligen uppstår ett gille genom scoutvänskap. Ett gäng som länge verkat tillsammans, till exempel en patrull, en grupp vargungeledare eller scouter som samarbetat i olika scoutuppdrag, vill fortsätta verka tillsammans också efter scoutuppdragen i kåren, distriktet eller Finlands Scouter.

Att grunda ett scoutgille eller medlemskap i ett scoutgille förutsätter inte att man varit scout eller har scoututbildning. Man kan ha nytta av åren som scout, men för att bli gillemedlem räcker det med att man vill verka enligt scoutingens principer.

Scoutgillena uppkommer vanligen i kontakt med en kår. Scoutverksamhet för vuxna är som bäst när man kan hjälpa kåren till exempel med att renovera scoutstugan, sköta transporter på läger och utfärder eller sköta matlagningen på läger. Samarbetet föder en önskan om att träffas också vid andra tillfällen.

Gillet bestämmer själv sitt namn, sina regler och om sin verksamhet. Att höra till ”centralorganisationen” Sankt Görans Scoutgillen i Finland är helt frivilligt, men man får hjälp av oss bland annat med att grunda gillet. De årliga Gilledagarna samlar gillemedlemmarna till att ha roligt tillsammans. I samband med Gilledagarna hålls också SGSF:s årsmöte.

Genom SGSF öppnar sig också gilleverksamhetens internationella sida.

Medlemsblankett

Medlemsblanketten kommer senare här.