Gillebrev

Gillebrevet utkommer 3-4 gånger om året. I det finns information om aktuella saker. Gillebrevet skickas också via e-post till kontaktpersonerna i de lokala gillena, som sedan skickar breven vidare till medlemmarna.