Stipendier

Deltagarna kan ansöka om två olika nationella stipendier för jamboree i Korea. Finlands Scouters egna stipendie för internationella läger och för det Koreanska jamboree specifika ”Operation –K” stipendiet. I tillägg till ovan nämnda, har de flesta scoutdistrikten och –kårerna egna stipendieprogram vilka beviljar ekonomiskt stöd. Även kommuner och nationella / lokala organisationer har stipendiefonder för dylika ändamål.

Ansökningstiden för de nationella stipendierna är 3.1 – 14.2.2022. Observera att du i tillägg till stipendiansökan måste också anmäla dig till lägret. Vid lägeranmälan erläggs den första raten på 500 euro och märk väl, denna avgift ersätts inte av stipendierna. Ifall du inte beviljas understöd, kan du ännu avboka din anmälan och anmälningsavgiften återbetalas.

Ifall du uppfyller kraven, kan du kan ansöka om båda nationella stipendierna, men du kan bara beviljas en dera, inte båda. Stipendiet för internationella läger är det primära stipendiet.

 

Stipendiet för internationella läger

Finlands Scouters stipendie för internationella läger består av Folke Bernadottes minnesfond. Fonden beviljar understöd åt barn och ungdomar som under Finlands Scouters regi deltar på internationella läger. Stipendiet beviljas på ekonomiska-, sosiala- och hälsogrunder åt barn och unga med svåra ekonomiska problem, t.ex om familjen lever på sosiala bidrag. Små inkomster, på grund av t.ex. studier, är inte en grund för stipendiet. Lägerstipendiet täcker ca 70% av deltagaravgiften och bevlijas endast för jamboree resepaketet. Detta för att stipendiemedlen skall räcka för möjligast många scouter.

Ansökan om stipendiet görs via Kuksa. Närmare information gällande stipendiet och ansökningsförfarandet finns på https://www.partio.fi/kv-leiristipendi/

 

”Operation – K”

”Operation – K” är ett initiativ finansierat av Syd-Korea. Målsättningen är att möjligöra jamboree upplevelsen för 9 unga och en lägerkårsledare, d.v.s 10 personer från varje deltagande land. ”Operation-K” stipendierna är avsedda för barn och unga som lever i ekonomiskt tuga förhållanden, men inte uppfyller kraven gällande det ovan nämnda internationella lägerstipendiet.

Syd-Koreanska staten betalar flygresorna och den egentliga lägeravgiften till den Koreanska lägerorganisationen för alla 10 som beviljas ”Operation – K” stipendiet. I praktiken täcker stipendiet ca. 40% av den finska kontingentens utgifter. Den resterande 60% består av förhandsträffar, utrustning, övriga resekostnader (logi samt mat) och allmänna organisatoriska kostnader. ”Operation-K” bevilas bara för jamboree resepaketet.

”Operation-K” stipendiet ansöks via Kuksa. Observera att du måste vara inloggad för att ”Operation-K” länken fungerar. Stipendiaterna väljs före utgången av februari och vi medelar dem personligen.

OBS! Ifall du anöker om ”Operation-K” stipendiet som lägerkårsledare, bör du ansöka och bli vald till lägerkårsledare. Ansökningen sker via: https://www.partio.fi/enlistment/leirilippukunnanjohtaja-suomen-joukkue-maailmanjamboree-2023/