Upplysningar

VemVadVart, hitta rätt i informationsflödet 

Genom hemsidorna, din egna e-post och Facebook håller du dig á jour gällande jamboree resan. 

Här på kontingentens egna hemsidor hittar du all den inforamtion som lägerorganisationen delar med sig. Här hittar du också vår egna SPOFF, vilken utgör en bra start punkt för att söka svar på enskilda fråeställningar. På denna undersida, avsedd för IST, samlas den viktigaste informationen om jamboreeupplevelsen från ett IST perspektiv. 

I tillägg till den finska kontingentens hemsidor hittar du matnyttig information även på lägerorganisationens egna hemsidor ”Linkki Korean sivuille”. Även WOSM upprätthåller en bulletin sida med information för alla lägerdeltagare.  

Via e-post distribueras den väsentligaste informationen till alla IST deltagare. Informationen delges dock i huvudsak på finska. 

IST Mästarna grundar en egen Facebook grupp för IST medlemmarna där du kan föra dialoger, bekanta dig och dela med dig information med andra ISTer. Tia och Maria, kontingentens IST Mästare, följer diskussionerna tillsammans med kontingentens kommunikations team. 

Det är dock inte nödvändigt att skapa sig että FB-konto för ändamålet, som IST medlem får du all behövlig information via de olika hemsidorna och din egna e-post. De viktigaste sakerna delges alltid också via e-post. 

Närmare själva lägret grundas även en Whatsapp-grupp för IST deltagare.