Deltagande- och annulleringsvillkor

Deltagaravgiften består av två delar. En som betalas till den Koreanska lägerorganisationen (lägeravgift) och en som täcker den finländska kontingentens kostnader (Resekostnader till resebyrån, plannering, läkerkårsträffar etc.). Dessa kostnader är utspridda över tidsrummet från anmälning till det egentliga lägret och deltagaravgiften är på motsvarande sätt uppdelad i rater. Den sista raten faller till betalning unde våren 2023.

Avsikten med uppdelningen av deltagaravgiften i rater är minimering av finansiella risker. Inga försäkringsbolag har velat erbjuda kontingenten en heltäckande annulleringsförsäkring. I praktiken betyder detta, att ifall lägret innhiberas på gruna av Korona, går det inte att få tillbaka hela deltagaravgiften. Ju tidigare lägret inhiberas, destu större del av deltagaravgiften kan återbetalas.

Summan av en möjlig återbetalning är praktiskt taget omöjlig att estimera på förhand, men ifall lägret inhiberas på grund av Korna, eftersträvar vi att återbetala en så stor summa som möjligt.