Odyssén till lägret

Till och från lägerplatsen 

Som IST kan du resa till lägerplatsen på tre olika sätt: 

1) Du kan delta i rundresan tillsammans med lägerkårerna före lägrets början. Rundresan påbörjas ungefär en vecka före lägret och rundresan avlsutas på lägerområdet. 

2) Du kanresa tillsammans med andra lägerdeltagare direkt till lägret. Vi anländer till lägret redan mellan den 29.-30.7 för att förbereda lägret som öppnas den 1.8. De exakta dagarna specifieras närmare avresan. 

3) Du kan också resa individuellt till lägret, men då ansvarar du helt för din reseplannering. Du förbinder dig att uppenbara dig vid ett givet datum och klockslag på en på förhand angiven träffpunkt. Från träffpunkten beger vi oss i samlad tropp till lägerplatsen så att vi kommer fram antingen den 29. eller 30.7.2023. Den exakta dagen specifieras närmare avresan. 

Vänligen observera följande datum då du plannerar din resa:
 

  • 29-30.7.ISTanländer till lägret (middag ingår i IST lägerpriset)  

  30.7. De sista IST deltagarna anländer till lägret på förmiddagen. De obligatoriska IST utbildningarna påbörjas.  

  30.7. Obligatoriska utbildningar för IST  

  1.8. Lägerdeltagarna anländer 

  2.11.8. Officiella lägerprogrammet pågår  

  12.8. Lägerdeltagarna avreser  

  13-14.8.IST deltagarna befrias fråns sina arbetsuppgifter. (Lunch på avresedagen ingår i priset)  

 

Vänligen observera att dagarna kan variera beroende på arbetsuppgiften och kontingentens avresedagar. 

IST deltagare som reser tillsammans med kontingenten behöver inte besvära sig skillt med dessa datum. Resedagarna beaktar IST tidtabellerna.