Safe from Harm

Safe from Harm 

Alla deltagare som fyllt 18 år (d.v.s alla förutom lägerdeltagarna) bör genomföra Safe from Harm kursen över nätet. Kursen är obligatorisk och en förutsättning för att komma in på lägerområdet. Avlagd kurs berättigar till ett diplom som uppvisas i samband med anmälningen. Kursen omfattar mobbning, ofredande och trakasserier som lägerdeltagarna skall skyddas emot. 

För att avlägga kursen, registrar du dig på kurssens hemsidor. Kursen är tillgänglig från och med sommaren 2022 och vi informerar om de praktiska arrangemangen närmare sommaren. Följ med din e-post! Kursen består av nio moduler och en slutexamen. För godkänt krävs rätt svar på 75% av frågorna. Beräknad tid för kursen är ca. 90 minuter och du kan avlägga kursen antingen engelska eller franska.  

Vid godkänd examen får du ett diplom som du själv skriver ut eller spara digitalt. Examen skall vara godkänd före den andra IST – träffen. Under träffen försöker vi, vid behov, ordna tid för att avklara kursen.