Träffar

Vi ses, kamraterna IST! 

Före avresan ordnas två fysiska IST-träffar . Dessa ingår i lägerpriset, men resorna till och från, måste du själv stå för. Vi rekommenderar att alla deltar minst på endera träffem, men skärskilt om detta är din första jamboree upplevelse, rekommenderar vi att du deltar på båda träffarna. Bespisning ingår.  

Den första IST träffen ordnas i november 2022 i södra-Finland. Den exakta tidpunkten och anmälningsförfarandet tillges närmare träffen. Den andra träffen ordnas under våren 2023. För att underlätta deltagandet, ordnas två eller tre identiska möten på olika ställen i Finland.