Säkerhet

Säkerhet

  • Allmänt taget är världsjamboree ett säkert läger
  • Lägret har en egen säkerhetsorganisation , som ansvara för den allmänna ordningen på lägret
  • Lägerområdet är avgränsat för obehöriga
  • Resorna görs alltid i grupp, tillsammans med fullvuxna scouter
  • Alla fullvuxna jamboreedeltagare går igenom ”Safe from Harm” – programmet före avresan till lägret. Detta är ett krav från den internationella scoutorganisationenen
  • Ledningsgruppen för den finska kontingenten ansvarar för säkerhetsplaneringen. Kontingenten har en egen läkare.

Lägerorganisationen har en egen sjukvårds och första hjälpen organisation.