Webbutbildningar och webbinarier

På den här sidan hittar du webbutbildnignar som du kan genomföra på egen hand när du vill. Samt inspelade webbinarier som du i lugn och ro kan bekanta dig med då du önskar.

Webbutbildningar:

Tryggt tillsammans utbildning för alla scoutledare. 

Välkommen till scouting utbildningen genomförs av kåren och riktar sig till personer som börjat med scouting som vuxna.

 

 

 

 

Webbinarier:

Hur kan du berätta lättläst?

Webbutbildning från 2017.

Under den virtuella FiSScAkademin 2020 hade deltagarna möjlighet att ta del av workshopppen "Motivation - Hur kan jag väcka min drivkraft?" med Anki Mannström.

Workshoppen spelades in, du kan se den i sin helhet på Youtube här!

Under den virtuella FiSScAkademin 2020 hade deltagarna möjlighet att höra om "Starka värderingar i en digital värld - så här leder vi i ovisshet" med Anna Bertills.

Föreläsningen spelades in, du kan se den i sin helhet på Youtube här!

Under den virtuella FiSScAkademin 2020 hade deltagarna möjlighet att ta del av föreläsningen "En kemikaliesmart vardag" med Cecilia Nyman från Marthaförbundet.

Föreläsningen spelades in, du kan se den i sin helhet på Youtube här!

Under den virtuella FiSScAkademin 2020 föreläste Marina Nygård från Marthaförbundet om En euro i taget.

Föreläsningen spelades in, du kan se den i sin helhet på Youtube här!

Under hösten 2022 presenterar FiSSc en föreläsningsserie för ledare och trygghetspersoner på aktuella teman. Det här är den första föreläsningen.

Föreläsningen spelades in, du kan se den i sin helhet på Youtube här!