Verksamhetsberättelser och -plan

På denna sida kan du före föreningens möte bekanta dig med verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen i den form som styrelsen föreslår. Efter mötet rättas de så att de motsvarar mötets beslut.

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse