Museet

Finlands Scoutmuseum sköts av Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry.
Syftet med föreningen är att samla in föremål, bilder och dokument som belyser scoutrörelsens förflutna och nutid, för att bevara dessa och väcka intresse för scoutrörelsens aktiviteter och historia genom att presentera det för allmänheten.

Museet samlar också in och tar emot artefakter som naturligt förknippas med scouting, såsom camping- och lägerutrustning, möbler och tillbehör.

partiomuseo sisältä

Museibutik

Ta en titt på vårt urval. Till exempel kan du hitta ett lägermärke, prestations- eller skicklighetsmärke till ett förmånligt pris för att ersätta det du förlorade. Om du vill köpa utbytestecken för shopping är precis rätt adress museibutiken. Mer info om museibutiken öppnas under en egen rubrik.

Museibutik

Museet verkar med frivilliga krafter

Museet drivs av en grupp aktiva scouter som volontärer. Under år 2019 samlades 4269 arbetstimmar. En stor del av de frivilliga träffas regelbundet varje vecka för att organisera, katalogisera och renovera de mottagna donationerna och för att uppdatera utställningsutrymmen och lager. De utför också jour-, skriv-, forsknings- och administrativa uppgifter. De som arbetar på museet har stöd av museiproffs i att utvärdera och hantera materialet och artefakterna, liksom i bevarandeuppgifter. Vi samarbetar med Åbo museicentral och det professionella museets utbildningsinstitut, Metropolia i Dickursby, liksom andra museer.

Donationer läggs till i samlingarna

Museet får donationer från scoutveteraner, aktiva scouter, deras familjer och olika scoutgrupper både hemma och utomlands. Antalet enskilda artiklar har redan vuxit till tiotusentals.
Museet har arkiverat nästan alla scouttidningar som har publicerats i vårt land i mer än hundra år. Dessutom innehåller samlingen kårtidningar, lägerböcker, små gruppdagböcker och annan scoutlitteratur, till viss del även utländska publikationer. Det finns tiotusentals scoutalbum, foton, diabilder, videor och annat filmmaterial, och samlingen av tidningsurklipp om scouting är också rätt omfattande. Tusentals patrullmärken finns i museets samling, bland annat t.ex. scoutchef Werneri “Louhisusi” Louhivuoris merit- och utmärkelsetecken. Museet visar också ett brett utbud av specialmärken, evenemangs- och lägermärken från olika årtionden.
Gamla fanor, flaggor och vimplar bildar sin egen värdefulla och unika samling. Museet har också en ganska omfattande heraldiskt intressant samling av scouthalsdukar. Vårt mål är att tillhandahålla en permanent utställning av halsdukar från varje kår som har fungerat och verkar i Finland.