Årsböcker

Finlands Scoutmuseums Årsbok publiceras i Finlands Scoutmuseums publikationsserie C. Sedan 2016 har årsboken varit tvåspråkig, fram till dess innehöll boken vanligtvis ett svenskt sammandrag.

Årsboken publiceras speciellt för scoutanvändning, för referensbiblioteken i kårer och distrikt, samt som en källa till information och inspiration. Den används också till viss del som presentationsmaterial för samarbetspartners och understödare. Varje år handlar årsboken om aktuella frågor och jubileer inom scouthistorien. I årsboken 2016 publicerades t.ex. år 2017 hundraårsfirande, fortfarande fungerande kårer, distriktvis. Naturligtvis har årsboken även blivit ett eftertraktat samlingsföremål för ivriga samlare.

År 2020 publicerades årsboken 2019, vilket var den 26 boken i serien, och således blev årsboken 30 år. En årlig innehållsförteckning för hela årsboksserien har publicerats i denna bok.

Det är museets publiceringskommitté som handhar den årliga smärtan med skapandet av årsboken. 1990 års utgåva av årsboken är slutsåld och inget nytryck är planerat. Det finns fortfarande ett antal övriga böcker till försäljning.
Framledes kommer årsboken att publiceras i elektronisk form och som medlemsförmån för Finlands Scoutmuseum r.f:s medlemmar.
Den tryckta årsboken kan köpas från museibutiken samt från Antikvariaatti.net-
webshopen.

Innehållet i årsboken handlar om scouting förr och nu. Boken presenterar också forskning och avhandlingar om scouting, vars författare har erhållit ett litet ekonomiskt stöd av scoutmuseet. I årsböckerna presenterar Scoutmuseet också sina egna aktiviteter: arbetet i museet för att bevara scouttraditioner, utställningar byggda i museet samt museiutställningar på storläger, frivilligarbetet i kommittéer och sektioner samt varannat år om scoutmuseikonferenser i nordiska länder. Årsboken 2017 innehåller kontaktinformation till de nordiska scoutmuseerna och deras placering på kartan.

2022

Även denna Finlands Scoutmuseums Årsbok 2022 finns att köpa som tryckt bok i vår museishop i scoutmuseet eller i webbshopen antikvariaatti.net. Postavgift tilläggs på varorna köpta på nätet. En del äldre utgåvor är slutsålda och nya utgåvor tas inte. Köp din egen i tid.

Kuva partiomuseon vuosikirjasta

2021

2020

Finlands Scoutmuseums Årsbok 2020 kan du köpa i Scoutmuseets museibutik eller från Antikvariaatti.net webshopen.

Kuva partiomuseon vuosikirjasta

Innehållsförteckning

Sinikka Alvesalo: Till läsaren

Nina Hännikäinen: Från ordföranden

Nils Grönberg: Det nya decenniet börjar med ett nytt ordförandeskap

Scouting i tid

Tuomas Hyrsky: Mannerheimspännet 100 år

Anne Lahtonen: Partiosta kirjoitettua 100 vuotta sitten

Sinikka Alvesalo: Finlands Scouters grundstadga förnyades

Visa Liippola: Den högre scoutledarutbildningens början fram till år 1974

Pekka Aho: 45 år av Treklöver-Gilwell -utbildning

Poiskotin käsikirja

Juha Tomberg: Flygscoutingen historia

Julia Mäkinen: Scoutskriftskolans historia i Åbo

Kalervo Mettala: Myrsky

Elina Kamppari: Voiko vapaaehtoistehtävästä antaa potkut?

Scoutmuseum

Leena Raukko: En titt på Bild- och inspelningssektionen

Nina Hännikäinen: Finlands Scoutmuseiförening ry

De frivilliga gruppvis

Partiomuseon saamia lahjoituksia vuonna 2020

Suomen Partiomuseon vanhempia vuosikirjoja voit lukea alla olevista linkeistä.
Näitä vanhemmat ovat saatavissa painotuotteina museokaupasta.

Finlands Scoutmuseums äldre årsböcker kan du läsa från linkarna nedanför.
Äldre än dessa är till salu i museibutiken.

Vuosikirja 2016 

Vuosikirja 2017 

Vuosikirja 2018 

Vuosikirja 2019 

 

1989

Eino Leiniö: Partiomuseon julkaisutoiminta

Heikki Winter: Pelkkää päivänpaistetta

Marko Paavilainen: Työväenliikkeen suhtautuminen partiotoiminnan alkuun Suomessa

Kari Vainio: Partioliikkeen synty

Esko Ajanko: Meripartiotoiminnan alku Raumalla

Marita Gustafsson: Svensk resumé

1990

Eino Leiniö: Partiomuseon julkaisutoiminta

Marko Paavilainen: Ennen sotia kuvatut suomalaisesta partiotoiminnasta kertovat lyhytelokuvat

Lauri Winter: Unohdetut vapaaehtoiset

Eino Leiniö: ”Viisi leipää, kaksi kalaa”

Mikko Himanka: Yksinäisten partiolaisten toiminta Suomessa 1930-luvulla

Marita Gustafsson: Svensk resumé

1991

Osmo Rinta-Tassi: Museon tehtävä

Jukka Relander: Arkipäivän sankarit, Baden-Powell loi heidät omaksi kuvakseen

Maria Tilk: Viron partiotoiminnan historiaa 1911-1940

Miika Huovinen: Väinämöinen eller Kim? Jämförelse mellan två olika scoutideologier i Finland 1917-1939

Marita Gustafsson: Svensk resumé

1992

Gela Troupp: Scoutmuseér i Norden – Pohjoismaiden partiomuseot

Maarit Ikonen: Robert Baden-Powellin naiskäsitys

Marja Sipilä: Lippukuntien liput Suomen partioliikkeen kehityksen kuvastajina

Marita Gustafsson: Svensk resumé

1993-1994

Monica Mickos: Kaikkien meidän Partiomuseo _ Allas vårt Scoutmuseum

Grethel Nyman: Scoutingen som en edukationsprocess

Pekka Laurén: Turun partiopojat 1917-1922. Joukkoliikkeen nousu ja hiipuminen

Päivi Hämeenaho & Kaisu Härönen: Partiojohtajien käsityksiä tekemällä oppimisesta partiossa

Elina Keskinen: Tiivistelmä – Svensk resumé

1995

Olli Koskela: Kolmannen polven Partiomuseoon – Till tredje generationens Scoutmuseum

Saara Nevanlinna: Pyhän Yrjänän tie Englantiin ja mitä sitten tapahtui

Merja Mikkola: Partiotyö elämäntapana. Partioharrastus kasvun edistäjänä

Sari Partanen & Leila-Marja Pihlaja: Vartionjohtajien johtamistyylit ja motivaatio Varsinais-Suomen piirissä

Elina Keskinen: Tiivistelmä – Svensk resumé

1996

Heikki Winter: Aku Leino on mennyt Kotiin

Eino Leiniö: Aika tulla – aika lähteä

Katja Viiri: Partion ja koulun kansainvälisyyskasvatus partiossa toimivien luokanopettajien näkökulmasta

Eino Leiniö: Tarinaa Matin Jousista

Elina Keskinen: Tiivistelmä – Svensk resumé

1997 [kannessa väärin: 1998]

Kalevi Kuusinen: Yhden kauden jälkeen – Vid första periodens slut

Mikko Himanka: Samoilijakonkarimatrikkeli

Milla Lindström & Siru Nori: Suomen Partiolaisten johtamiskoulutus

Jari Päkkilä: Varsinaissuomalaisten meripartioalusten päälliköiden käsityksiä meripartioinnista ja partion kasvatustavoitteista

Elina Liippola: Tiivistelmä – Resumé

1998

Kalevi Kuusinen: Yhteisvoimin eteenpäin – Framåt med förenade krafter

Toimintakertomus 1998

Heikki Winter: Partiomuseon kokoelmat

Matleena Laakso: Partiojohtajien Gilwell-koulutus Suomessa 1927-1959

Juhani Pitkänen: Meripartiotoimintaa Suomessa

Juhani Pitkänen: Tiivistelmä - Resumé

1999

Kalevi Kuusinen: Kymmenes vuosikirja – Den tionde årsboken

Toimintakertomus 1999

Taru-Maija Gustafsson: Partiomuseosäätiö

Hannu Uusiniemi: Suomen Partiomuseon heraldinen jaosto

Veikko Riisiö: Mikkelin Metsäläisten 1917-1922 / Savon Sissien 1922-1999 lippu

Lassi Koho: Vaeltaja-Gilwell-kurssi, Gilwell Park 23.-29.5.1949

Erkki Erjanti: Käki-varton päiväkirjasto, metsäkurssin (Gilwell) vaeltajalinjan leiriosalla vuonna 1961

Mari Lempinen: Postmoderni murros ja partioaate

Gela Troupp: Scoutmuseerna i Norden – Pohjoismaiset partiomuseot

Juhani Pitkänen: Yhteenveto – Sammandrag

2000

Yrjö Nenonen: Partiomuseo, nuorisotyökulttuuriperinnön vaalija, perinteiden tyyssija

Toimintakertomus

Juhani Pitkänen: Museon puku- ja tekstiilijaosto

Sami Tantarimäki: Nujakkasaaren linna

Juhani Pitkänen: Partio-opisto, Tapiola, Sulkava

Juhani Pitkänen: Näin syntyi Kiljavan koulutuskeskus

Petri Louko: Päijänne, Rismalahti 40 vuotta

Ville Vuorisalmi: Partiopoikatoiminnan kasvatustavoitteet Suomessa vuosina 193-1953

Juhani Pitkänen: Riekonkieppi oy, helsinkiläisten talousponnistus

Mane Siivonen: Partiomuseotoimintaa Hämeessä

Juhani Pitkänen: Sammandrag

2001

Kalevi Kuusinen: Puheenjohtajan tervehdys

Toimintakertomus 2001

Toimintasuunnitelma, jaostot 2002

Juhani Pitkänen: Partiomuseon neljä vuosikymmentä

Tauno Piironen: Merkillisiä partiolaisia

Gela Troupp: Nordiska Scoutmuseimötet i Åbo 7.-9.9.2001 – Pohjoismainen partiomuseokokous Turussa

Jukka Nyyssönen: Kopsnat ja painovirhe – pt-kisajoukkueiden nimeämisen muutos

Hannu Uusiniemi: Ruissalon Honkapirtti, leirikoulutuskeskus

Juhani Pitkänen: Satahanka-pursi

Juhani Pitkänen: Työrupeama museolla

Juhani Pitkänen: Sammandrag över innehållet i årsboken

2002

Kalevi Kuusinen: Nelikymppisen Suomen Partiomuseon toiminnan pohdiskelua

Sami Tantarimäki: Juhliva Partiomuseo loi katseen menneeseen ja otti uuden suunnan eteenpäin

Toimintakertomus 2002

Heikki Winter: Kuka lippua kantaa

Gela Troupp: Partiomarssi – Scoutmarch – The Scout March, th World Song of WAGGGS

Hannu Uusiniemi: Aksu-patsaat

Annukka Niva: Satahanka X:llä Suomen Partiomuseossa yhdistyvät heraldiikka, Pyhä Yrjö ja meripartioinnin historia

Lauri Lehtonen: Liittolippu, vartioviiri

Nuotiomestarin viitan suunnittelu Henrikin Tapulitytöille

Juhani Pitkänen & Risto Sukapää: Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys 50-vuotta, Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksen avajaiset 23.5.2002

Kalevi Kuusinen: SPJ:n ansiomerkkiohjesääntö

Gela Troupp: Väpnarscoutmärket

Heikki Winter: Partiomuseon kokoelmat

Yrjö Nenonen: Partiomuseon keruusuunnitelma

Juhani Pitkänen: ett sammandrag av årsbokens innehåll

Toimintasuunnitelma 2003

2003

Yrjö Nenonen: Puheenjohtajan tervehdys

Muistosanat joukostamme poistuneille (Kalevi Kuusinen, Pekka Aitero)

Toimintakertomus 2003

Heikki Winter: Lippukuntalehdistä

Hannu Uusiniemi & Juhani Pitkänen: Kultarantaleiri, Naantali 1936

Hannu Uusiniemi: Kousa toi voiton, Ådals-lägret 1947

Korjauksia vuosikirja 2002 luetteloihin

Gela Troupp: Flickscouternas internationella sång 1932 – Partiotyttöjen kansainvälinen laulu 1932

Kari Laurla & Heikki Karjalainen: Suomalainen partiolippu kautta aikojen

Juhani Pitkänen: Tall Ship’s Races Turussa 2003

Pauli Ihamäki: Partiolaiset postikorteilla

Yrjö Nenonen: Partiomuseo, tapahtumia

Aboex 2004 postimerkkinäyttely Turussa 23.25.4.2004

Paavo Tamminen: Partiomuseon arkistosta

Pauli Ihamäki: Partiofilatelia, partiolaisten laajin keräilyalue

Pauli Ihamäki: Partiokirjat ja -lehdet talteen

Nuotiotarinoita: Maailman ensimmäinen partiolainen

Juhani Pitkänen: Partiomuseon kirjakaapista: Työ on miehen kunnia, siirtopoikien työpalvelu 194-1942 / Marja Huovila

Ari Mäkinen: Nuotiolaulut

Marjaana Ristilehto: Pohjoismainen partiomuseokokous Oslossa 12.-14.9.2003

Toimintasuunnitelma 2004

Juhani Pitkänen: ett sammandrag av årsbokens innehåll

2004

Yrjö Nenonen: Vaellus jatkuu

Muistokirjoitus, Elvi Nieminen 25.5.1916-26.5.2004

Toimintakertomus 2004

Juhani Vainio: Johtajakoulutuksen erot sotilas- ja partio-organisaatiossa omien kokemusten kautta

Heikki Winter: Postimestarina suurleirillä

Hannu Uusiniemi & Juhani Pitkänen: Veriliitto 70 vuotta

Partiomuseo postimerkkinäyttelyssä ja postimerkkinäyttely Partiomuseossa

FiSSc Nothamn VI, Dragsfjärd, Örö 14.-22.7.2004

Eero Parvio: Olga Wikström 100 vuotta 1999

Finnjamboree Tarus 28.7.-5.8.2004 Padasjoella

Glimt fra Norsk Speidermuseet

Pietarin suomalainen partio-järjestö 1917

Emilia Heinonen: Varsinais-Suomen Partiopiirin sisutoiminnan laadusta ja sisupartiolaisten integroitumisesta lippukuntaan

Jussi Mattila: ”Nyt tarvitaan miesten otteita!” Suomen Partiopoikaliiton suhde maanpuolustuskasvatukseen

Juhani Pitkänen: Sammanfattning

2005

Yrjö Nenonen: Sadas vuosi

Muistokirjoitus, Eino Leiniö

Muistokirjoitus, Helvi Helanko

Toimintakertomus

Yrjö Nenonen: Väiskin historiaa

Suomen Partiomuseon vuosikirjojen sisällöstä 1989-204

Meripartiolippukunta Myrskypojat

Sakke Tantarimäki & Gela Troupp: Pustens porträttgalleri – Scoutpostenin potretit

Pauli Ihamäki: Partiolaisten postimaksukoneleimat

Partiomuseo muutti Raunistulasta keskustaan

Antti Grönros & Seppo Sundell: Retkikeittimiä museolla

Heraldinen jaosto esittelee museon kokoelmia

Susanna Elomaa: Kiljava koulutus- ja leirikeskus 50 vuotta

Marjaana Ristilehto: Pohjoismainen partiomuseokokous Ruotsissa 9.-11.9.2005

Gela Troupp: De svenska scoutprisessorna i Finland 1955 – Ruotsin partioprinsessat Suomessa 1955

Kalervo Mettala & Paavo Kaulio: Suomalais-virolainen partiosanasto

Pirkko Stauffer: Papinat, kannatteleva tukiverkko Turussa

Timo Siren: Kansalliskorosteisen kansainvälisyyden aika suomenkielisten partiolaisten kansainväliset suhteet vuosina 1935-1939

Yrjö Nenonen: Kun mietit partiohistoriikin tekemistä

Ilmari Wainio: Toteemit

Yrjö Nenonen: Lippukunnan arkisto

Juhani Pitkänen: Sammanfattning

2006

Muistokirjoituksia: Maija-Liisa Juva, Kaj Puumalainen, Kari K. Laurla

Toimintakertomus

Gela Troupp: Svastikan som utmärkelsetecken – Svastika ansiomerkkinä

Paavo Kaulio: Eesti Päevaleht

Sami Tantarimäki: Karikatyyrejä, pilakuvia ja sarjakuvia 1920-luvulta

Heikki Winter: Juhlakirjoista

Antti Grönros: Reppu ja rinkka, partiolaisen perustyökalut

Lauri Lehtonen & Sini Montanari: Huivimerkkejä, kotka-aiheisia

Jere Karlsson & Juhani Pitkänen: Troolarista partioalukseksi, m/s Krista, Uusikaupunki

Joni Holmroos: Keräyskartongin keräyksen tuhostaminen, esimerkkinä partiolaiset Turun seudulla

Anders Lindahl: Utvecklingen i Svenska Scoutförbund – Ruotsin partiojärjestön jäsenkehitys

Isto Vatanen: Partioalus Sextant museoiässä

Juhani Pitkänen: Muistele ja kerro

Rosvojoukosta tämä alkoi, Toimen Tytöt 90 vuotta

R. Iversen: Hiukan partiopedagogiaa

S.P.P.L.:n leiri, Kangasala 1927

Pikakuvia Kangasalan partiopoikaleiriltä

Kaistat Karjaan kunnailla & Fiskarssin ”finkeissä”

Juhani Pitkänen: Sammanfattning

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

2007

Yrjö Nenonen: Timanttinen vuosi

Jukka Tulivuori: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n piirijako muuttuu

Hanna Niiranen-Niittylä: ”Historia alkaa alkuasukkaista…”, Partiomuseo sudenpennun silmin

Sami Tantarimäki: Jamboree 1957

Teemu Helin: Partio 100 esittäytyi Suomessa

Lasse Lindh: Pohjoismaiden partiomuseoiden edustajien kokous Tanskassa 7.-9.9.2007

Pauli Ihamäki: Partiolaiset vuoden 2007 Eurooppa-postimerkeissä, partioliikkeen syntymästä 100 vuotta

Gela Troupp: Scouter tackar

Lauri Lehtonen & Hannu Uusiniemi: Lippukunnan huivin tunnus ja kunnan vaakuna

Raija Aalto & Ulla Lindell & Arja Lehtinen: T-paita ”partioasuna”

Niko Purmonen: Luottamushenkilöiden identifioituminen partio-organisaatioon

Kun salakuljettajat joutuivat satimeen, seikkailuja Merenkurkussa

Gela Troupp: Partiolaiset kiittävät

Sven Donner: Toimen Pojat 1919-17

Pauli Ihamäki: Partiotoimintaa luovutetulla alueella

Kalervo Mettala: Leirileipä

Museon leikekokoelmat ja niiden ylläpito

Vilvoittavien vesien äärillä olivat Turun Tähti-Tytötkin leiriaikoinaan

Pääkaupungin kaupunkikilpailu 1946

Anne Sjöström: Sammanfattning

2008-2009

Yrjö Nenonen: Uudistuen ja turvallisesti juhlavuoteen

Muistokirjoitukset: Majbrit Forssell, Heikki Winter

Pauli Ihamäki: Paralepa, Eestin partiolaisten 3. suurleiri Haapsalussa 1935

Pauli Ihamäki: Viron partioliikkeen kohtalo 1940

Antto Mäkinen: Suomen partioliikkeen kansainväliset suhteet 1920-1930-luvuilla

Mikko Lämsä: Partioperinnettä Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaan partioperinneyhdistys

Svensk resume

2010

Yrjö Nenonen: Juhlavuoden aatto

In memoriam, Esko Nikkarla

Huomattava lahjoitus Suomen Partiomuseolle

Kilke VI Finnjamboree 28.7.-5.8.2010, Evo

Heikki Saarento: Poiskottine Turus!

Yrjö Nenonen: Suomen Partiomuseon aarteita, Poiskotti

Toni Sallinen: ”Tartuttaa niihin sitä semmoista partioaatetta” lauman- ja vartionjohtaja nuorisotyön tekijänä

Mauno Siivonen: Partiotaitokilpailut, historiaa, merkkejä

Svensk resume

2011

Yrjö Nenonen: Suomen Partiomuseo – Finlands Scoutmuseum 21.2.2012 50 vuotta

Heidi Jokinen: Tänään tehdään huomisen historiaa

Christoffer Taxell: Suomen Partiomuseo – Finlands Scoutmuseum 50 v År

Yrjö Nenonen: Suomen Partiomuseoyhdistyksen puheenjohtajan esittämä historian katsaus 50-vuotisjuhlissa – Festtal vid 50-årsfesten

Muistokirjoitus, Gela Troupp, Erkki Erjanti

Jaana Ristilehto: Pohjoismainen partiomuseokokous Oslossa

Mervi Laitinen: ”Nauravien muistojen tulva humahti lävitsesi”

Mane Siivonen: Missä on Brigadiksen sarvi ja Donnerin linkkuveitsi

Pirjo Kankaanranta: Nuotiomestarin viitan suunnittelu partiolippukunta Henrikin Tapulitytöille

English summary

2012-2015

Yrjö Nenonen: Hitaasti kiiruhtaen

Yrjö Nenonen: Vuosien 2012-2014 kooste

Yrjö Nenonen: Turun Sanomain Partio-kilpi

Petra Helin: Versopartiolaiset ja seurakunta

Ritva Manner & Yrjö Nenonen: Pohjoismaiset partiomuseot, Tanskan konferenssi 2015, Kolding

Lina Åkerblom: Representationen genom sändar-mottagarelationen i trescouthandböcker

Pauli Ihamäki: Partiolaiset postikorteilla

Klaus Juvas: Keräily, sairaus vai perinnöllinen ominaisuus?

Svensk resume

2016

Sinikka Alvesalo: Lukijalle – Till läsaren

Yrjö Nenonen: Puheenjohtajalta – Från ordföranden

Sata vuotta – Hundra år

Visa Liippola: Kevät 1917 – Våren 1917

Sinikka: Alvesalo: Satavuotiaat, yhä toimivat partiolippukunnat piireittäin vuonna 2017

Sami Tantarimäki: Satavuotiaat, jotka avasivat ikkunan partiomaailmaan siitä katoamatta – Hundraåringarna som öppnade fönstret mot scoutvärlden utan att försvinna

Visa Auvinen: Auran Tähti Pojat

Sandra Råholm: God mat, god aptit och gott humör i hundra år

Yrjö Nenonen: Partiopioneeri Ragnar Axel Fernberg – Scoutpionjären Ragnar Axel Fernberg

Partiomuseo - Scoutmuseum

Yrjö Nenonen: Roihu VII Finnjamboree, 20.-28.7.2016, Evo

Anne Sjöström: Sata vuotta suurleirejä Suomessa -julistenäyttely – Affischutställningen Finländska storläger i hundra års tid

Muistokirjoitus: Juhani Pitkänen, Eeva Laurén

Anne Lahtonen: Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry

2017

Sinikka Alvesalo: Lukijalle – Till läsaren

Yrjö Nenonen: Puheenjohtajalta – Från ordföranden

Nina Hännikäinen: Uusi vuosi, uusi puheenjohtaja – Nytt år, ny ordförande

Partio ajassa – Scouting i tiden

Airi Virtanen: Viipurin Tyttöpartio eli Muuttolinnut 100 vuotta 22.4.2017 – Flickscoutkåren Viipurin Tyttöpartio dvs. Muuttolinnut (Flyttfåglarna) 100 år 22.4.2017

Leena Raukko: Sisutoimintaa Suomessa 90 vuotta – 90 år av sisuscouting i Finland

Merja Vartiainen: Sisupartiotoimintaa: Pielisen Partiolaiset, Lieksa -

Merja Vartiainen: Sisupartiotoimintaa: Menninkäiset, Lounais-Suomi

Visa Liippola: Partiolaisten adventtikalenterit 1947-2017 – Scouternas adventskalendrar 1947-2017

Henna Kotoneva: Puhtaan sinivalkoisen partion kohtalo

Partiomuseo - Scoutmuseum

Matti Helanko & Teemu Helin: Pohjoismainen partiomuseokonferenssi 8.-10.9.2017 Turussa – Nordisk Scoutmuseikonferens 8.-10.9.2017 i Åbo

Yrjö Nenonen: Säihke-piirileiri, Uudenmaan partiopiirin leiri 12.-20.7.2017 – Säihke-distriktslägret, Distriktsläger för Nylands scoutdistrikt 12.-20.7.2017

Muistokirjoitus, Hannu Uusiniemi

Anne Lahtonen: Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry

Partiomuseon hallituksen pöytäkirjoista luettua – Urplock ur scoutmuseets styrelses protokoll

2018

Sinikka Alvesalo: Lukijalle – Till läsaren

Nina Hännikäinen: Puheenjohtajalta – Från ordföranden

Partio ajassa – Scouting i tiden

Juha Tomberg: Satahankojen historiaa näyttelyssä Satahanka XIII -leirillä – Satahanka-lägrens historia i utställningeg på Satahanka XIII -lägret

Jyrki Tuominen: Partioparaatiperinnettä Suomen Turussa – Scoutparadstraditionen i Åbo

Vilhelmiina Hännikäinen: Mitä yhteistä on 100-vuotiaalla Ipulla ja minulla, 17-vuotiaalla tytöllä? – Vad har vi gemensamt, hundraåriga Ipu och jag, en 17-årig flicka?

Tytti Wallenius: Kaikkien aikojen someleiri

Poiskotin käsikirja

Partiomuseo - Scoutmuseum

Ritva Manner: Kurkistus Heraldiseen jaostoon

Ilona Järvinen: Suomen Partiomuseoon tutustuminen – På besök till Finlands Scoutmuseum

Aira Virtanen, Nina Hänninen: Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry

Työntekijäluettelo ryhmittäin 2018

Museohoitokunta – Arbetsutskott

Partiomuseon hallituksen pöytäkirjoista luettua – Urplock ur Scoutmuseets stryrelses protokoll

Lahjoitukset vuonna 2018

2019

Sinikka Alvesalo: Lukijalle – Till läsaren

Nina Hännikäinen: Puheenjohtajalta – Några ord från ordföranden

Partio ajassa – Scouting i tid

Laura Grönlund: Partiopukeutumista Suomessa partion alkuajoista tähän päivään – Scoutklädsel i Finland från scoutingens början till idag

Anne Lahtonen: Partiosta kirjoitettua 100 vuotta sitten – Skrivet om scouting för hundra år sedan

Paavo Vilpo: Vapepa ja partiolaiset – Frivilliga räddningstjänsten och scouterna

Otto Glader: Radiopartiotoiminta Suomessa – Radioscouting i Finland

Pertti Korkalo: Partion suurleirimuonituksesta ja -muonittajista – Om bespisning och matlagare på stora scoutläger

Paula Päivinen: Saamenkielisen partioryhmän perustaminen Lappiin, etnografinen tapaustutkimus (pro gradu, Lapin yliopisto, kasvatustiede)

Partiomuseo - Scoutmuseum

Ritva Manner: Pohjoismainen partiomuseokonferenssi Norjassa 13.-15.9.2019 – Nordisk scoutmuseikonferens i Norge 13.-15.2019

Kimmo Vääriskoski: Pohjoinen Partiomuseo Kajahuksella – Scoutmuseet i norr på Kajahus-lägret

Juha Tomberg: Suomen Partiomuseon näyttely Johtajatulilla vuonna 2019 – Finlands Scoutmuseums utställning på Ledareldarna år 2019

Riitta Hirvonen-Vainio: Kurkistus Pukujaostoon – En titt på dräktsektionen

Nina Hännikäinen: Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry

Partiomuseon saamia lahjoituksia vuonna 2019

Matti Helanko: Partiomuseon vuosikirjat 1989-2018

2020

Sinikka Alvesalo: Lukijalle – Till läsaren

Nina Hännikäinen: Puheenjohtajalta – Från ordföranden

Nils Grönberg: Uusi vuosikymmen alkaa uuden puheenjohtajan johdolla – Det nya decenniet börjar med ett nytt ordförandeskap

Partio ajassa – Scouting i tid

Tuomas Hyrsky: Mannerheim-solki 100 vuotta – Mannerheimspännet 100 år

Anne Lahtonen: Partiosta kirjoitettua 100 vuotta sitten

Sinikka Alvesalo: Suomen Partiolaisten peruskirja on uudistettu – Finlands Scouters grundstadga förnyades

Visa Liippola: Ylemmän partiojohtajakoulutuksen alkutaival vuoteen 1974 – Den högre scoutledarutbildningens början fram till år 1974

Pekka Aho: Kolmiapila-Gilwell -koulutusta 45 vuotta – 45 år av Treklöver-Gilwell -utbildning

Poiskotin käsikirja

Juha Tomberg: Ilmailupartion historiaa – Flygscoutingen historia

Julia Mäkinen: Partiorippikoulujen historiaa Turussa – Scoutskriftskolans historia i Åbo

Kalervo Mettala: Myrsky

Elina Kamppari: Voiko vapaaehtoistehtävästä antaa potkut?

Partiomuseo - Scoutmuseum

Leena Raukko: Kurkistus Kuva- ja äänitallennejaostoon – En titt på Bild- och inspelningssektionen

Nina Hännikäinen: Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry

Työntekijäluettelo ryhmittäin – De frivilliga gruppvis

Partiomuseon saamia lahjoituksia vuonna 2020