Donera till museet

Scoutmuseet tar som regel endast emot artefakter och arkivmaterial relaterat till scouting. Annat material relaterat till barn- och ungdomsarbete och lägeraktiviteter kan accepteras om det är nära relaterat till scouting. Som regel handlar vår samling om inhemsk scouting. Vi tar med utländskt material i samlingen i den mån det rör sig om finländsk scouting.

Museet accepterar de donerade föremålen som donationer så att deras fulla ägande, med alla användningsrättigheter, överförs till museet. Detta innebär att till exempel ett objekt kan bytas till ett bättre i en samling, och då kommer museet att behandla det gamla föremålet som det bäst passar, enligt museietiska principer. Museet accepterar inte depositioner, det vill säga det accepterar inte prylar för vilka äganderätten inte har överförts till museet.

Du kan ta med donationen till museet eller skicka den per post eller som ett Matkahuoltopaket. När du skickar paket, använd det telefonnummer som finns på ingångssidan som mottagarens telefonnummer. Donationer kan också lämnas till Lounais-Suomen Partiopiiri eller till Scoutstationen i Helsingfors under deras öppettider.

Varje donation måste åtföljas av ett donationsformulär. Du hittar donationsformuläret via länken. Använd vid behov bilagan om utrymmet på formuläret är otillräckligt. Skriv ut donationsformuläret och underteckna det. Bifoga det ifyllda formuläret till ditt paket med donationen.

Om du inte har möjlighet att skriva ut, spara det ifyllda formuläret på din dator och skicka det som en bilaga via e-post till partiomuseo@partio.fi. Skicka också berättelser om donationer via e-post! Eftersom vi behöver donatorns signatur för donationen, i det senare fallet, inkludera i ditt paket en fritt formulerad daterad och signerad text att du har läst Scoutmuseets donationsformulär och accepterar villkoren för donationen.

Det verkliga värdet av ett museiobjekt består av informationen och berättelsen som hör ihop med det, inkludera det alltid enligt din donation. Den historielösa berättelsen är bara material som ger anledning till förundran och till och med misstolkningar.