Bli medlem i Scoutmuseiföreningen

Du kan bli medlem i Scoutmuseiföreningen genom att meddela oss. Nya medlemmar godkänns av föreningens styrelse.

Medlemmarna i föreningen är årsmedlemmar och ständiga medlemmar. Alla privatpersoner som stöder föreningens syfte kan ansöka om medlemsskap. En juridisk enhet som är intresserad av att stödja föreningens verksamhet kan bli stödande medlem i föreningen.

Medlemsavgiften är:

  • Årlig medlemsavgift 25 €
  • ständig medlemsavgift 250 €
  • understödsavgift 200 € per år

Ange också i din ansökan om du är intresserad av att hjälpa till i museets verksamhet.

Välkommen med!