Scout som vuxen

Att komma med i scouterna som vuxen kräver ingen tidigare erfarenhet: du får hjälp och utbildning. Du kan ge precis så mycket av din tid som passar dig.

Scouting är en mångsidig hobby som erbjuder ett meningsfullt frivilligarbete och äventyr även för vuxna! Oftast sker scoutverksamheten i en lokal förening som kallas för scoutkår. De vuxna har en viktig roll i att få kårens vardag att rulla på och i att arrangera verksamhet för barn och unga. Det är olika saker som lockar vuxna med till scouterna, t.ex. kärleken till naturen, möjligheten att lära sig något nytt och att vara tillsammans.

Det är också möjligt att delta i scoutverksamheten i distriktens och centralförbundets uppdrag för frivilliga. Uppdragen kan handla om att utveckla verksamheten eller att arrangera större evenemang. Nedan kan du läsa några erfarenheter av personer som kommit med i scouterna i vuxen ålder.

Erfarenheter av personer som kommit med i scouterna som vuxna

Eerik Klemetti njuter av naturen.

Eerik Klemetti jobbar som konslut till vardags. Han kom med i scouterna och som frivillig i scouternas hållbarhetsgrupp.

Eerik, 29, började scouting som en hobby för han upplever att scouting ger möjligheter till att utveckla sig själv. Han hade även en vilja att stöda arbetet med hållbarhet och koldioxidneutralitet inom scouting.

Eerik är med i Finlands Scouters hållbarhetsgrupp som grundades i början av 2021. "Själva scoutverksamheten bygger starkt på de principer och värderingar som en verksamhet som grundar sig på hållbar utveckling. Att respektera naturen, leda genom exempel och att anpassa sig till nytt är livsviktiga egenskaper för att motivera människor till att leva hållbart", säger Eerik.

"Jag upplever att de ledarskaps- och påverkansmöjligheter som lärs ut inom scouting är livsviktiga både i arbetslivet och andra sociala sammanhang", berättar Eerik. Han tror också att han själv kan lära sig mycket nytt genom scoutverksamheten.

Läs hela intervjun med Eerik (på finska) här.

Mai Salmenkangas
Mai Salmenkangas

Mai Salmenkangas började i scouterna som vuxen. Det första året i Porvoon Polunlöytäjät har varit roligt och intressant. Mai har speciellt lagt märke till att även korta, tillfälliga träffar har varit värdefulla: att delta förutsätter inga specialkunskaper, bakgrund inom scouting eller att förbinda sig till verksamheten på veckobasis.

"Jag såg från början att jag behövdes. Alltid då vi började göra saker på veckomöten kunde jag hjälpa till med att trä trådar i nålar, hålla i en bräda som ska sågas av och kavla upp ärmar på barnen som höll på och målade. Och då något hände satt jag plåster på ett litet finger. Helt vanliga uppgifter för vuxna med andra ord.

Mitt bland allt ståhej hände något annat också: det byggdes upp ett förtroende mellan barnen och de vuxna. Vid sidan av de andra blev jag en trygg vuxen som barnen kan vända sig till, som de kan fråga av och som de kan berätta sina tankar åt."

Läs Mais berättelse om hennes första scoutår här.

Iiro, takanaan kesäleirin rakennustyömaa.
Iiro Lehtiniemi: det fanns en massa att göra på bygglägret.

Många börjar scouterna som barn, men Iiro Lehtiniemi är ett lysande exempel på att det går bra att börja scouterna när som helst – utan tidigare erfarenhet. Iiro har i förtroendeuppdrag i Keravan Korvenpojat och i Uudenmaan Partiopiiri.

Det är inte alltid lätt att komma med i ett nytt gäng, men Iiros första scoutupplevelser på ett scoutläger var endast positiva.

"En ny person väckte intresse och under bussresan skapade äventyrs- och explorerscouterna i baksätet de mest intressanta teorier om vem jag är och varifrån jag kommer", skrattar Iiro. "Under lägret lärde jag känna kårens ledare och mottagandet var väldigt positivt. En nykompling togs väl emot och jag fick alltid hjälp med vad som komma skulle eller bakgrundsinformation om hur saker och händelser hängde ihop."

Vilka saker påverkade att scoutingen blev Iiros nummer ett hobby? "Bra människor som jag fått uppleva och göra olika saker med. Scouting har gett mig en möjlighet att träffa nya människor och att få göra för mig nya saker. Ju längre jag varit med och ju bättre jag får grepp om möjligheterna som scoutingen ger, desto fler intressanta projekt och verksamhetsmodeller hittar jag. För en vuxen kan scouting vara annat än att hålla veckomöten (vilket jag också gör redan för det fjärde året), såsom att utbilda sig, att utbilda andra och att vara med i olika projekt", uppmuntrar Iiro.

Läs hela intervjun med Iiro här (på finska).

Vill du komma med? Gör såhär!

  • Du kan ta kontakt med din orts lokalförening och deras kårchef och berätta vilka önskemål du har kring frivilligarbete och en ny hobby. Med hjälp av kårsökningen hittar du ortens scouter. Du kan också lämna en elektronisk medlemsansökan via kårsökningen.
  • I scoutverksamheten kan man även delta som förtroendevald i de finskspråkiga distrikten, inom Finlands Svenska Scouter eller centralorganisationen Finlands Scouter Läs mera om hur du kan delta som förtroendevald här.
  • Du kan också kolla in Finlands Svenska Scouters och de andra distriktens öppna uppdrag i uppdragsbörsen. En del av uppdragen kräver ingen tidigare scouterfarenhet och det finns mycket att välja mellan!
  • Även vuxna skriver in sig som medlemmar i scouterna och betalar en årlig medlemsavgift. Avgiften är beroende på kår kring 60-80 euro. Det går bra att komma och bekanta sig tre gånger i scouting innan en betalar sin medlemsavgift.

 

Till kårsökningen

Om att vara förtroendevald

Uppdragsbörsen

Scouternas medlemsavgift

 

Bild: Sonja Meskanen