ÅTERVÄND TILL SCOUTERNA

Var du med i scouterna som barn, men lämnade hobbyn då du blev äldre? Du kan när som helst återvända till hobbyn.  

Många återvänder till scouterna på grund av alla de minnen från gemensamma utfärder och roliga läger man har. Man har kanske även mera tid i sin kalender för sin gamla hobby, de egna barnen blivit äldre.  

Även om scouting som hobby skiljer sig från verksamheten för barn och unga är det grundläggande i verksamheten det samma; att göra tillsammans i en uppmuntrande omgivning. Vill du möjliggöra en likadan scoutupplevelse du varit med om för barn och unga idag? Kom med! 

Så här kan du komma med! 

Tag gärna kontakt med kårchefen för scoutkåren på ditt område. Diskutera gärna vilka önskemål du har och vad du vill bidra med. Via kårsökningen kan du hitta en scoutkår nära dig. Du kan även ansöka om medlemskap elektroniskt via kårsökningen då du hittat en kår för dig. De finskspråkiga distriktens, Finlands Svenska Scouters och centralorganisationen Finlands Scouters lediga uppdrag finns i uppdragsbörsen. För en del av uppdragen krävs ingen tidigare scouterfarenhet, utbudet är stort! 

Man får bekanta sig med scouting under tre möten innan man betalar sin medlemsavgift. Efter tre möten krävs även medlemskap av de vuxna. Medlemsavgiften varierar områdesvis från 60 – 80€. 

Bild: Susanna Mikander