EN HOBBY FÖR HELA FAMILJEN

Scouting är en hobby för hela familjen! Familjescouting innebär att vuxna och barn under skolåldern deltar i scoutäventyr tillsammans och bekantar sig samtidigt med scouting som verksamhet. Familjescouting är ett enkelt och tryggt sätt för de yngsta att bekanta sig med scouting. 

  • Familjescouting är som namnet antyder en hobby för hela familjen, det är inte verksamhet enbart för barnen 
  • Familjescouting är för 3-6 åriga barn tillsammans med en egen vuxen (familjemedlem eller bekant) 
  • Inom familjescoutingen gör man gemensamma utfärder och lär sig olika färdigheter 
  • Familjescouting erbjuder en ypperlig möjligheter att träffa övriga familjer på orten 
  • Att delta i familjescouting kräver ingen tidigare erfarenhet av scouting 
  • Familjescouting kräver ingen specifik utrustning 
  • I praktiken är familjescouting en utfärd/ett scoutmöte som arrangeras en gång i månaden, men scoutkårerna kan ha egna sätt att förverkliga familjescouting på sin ort

En del scoutkårer sysslar med familjescouting, du hittar den närmaste kåren via kårsökningen. Om din närkår inte dyker upp i sökningen kan du ändå vara i kontakt med dem för att diskutera huruvida ni tillsammans kunde starta upp verksamhet för familjer i kåren. 

Läs mera om familjescouting