NJUT AV NATUREN

Ljudet av skvalpande vågor mot stranden, prasslet av gula fallande löv, knarret av nysnö, koltrastens sång om våren och våta yllestrumpor och borttappade vantar! 

Scouting kopplas starkt till naturen vilket i sig inte alls är fel, ett av scoutidealen är att ”älska och skydda naturen”. I scouterna lär man sig mycket om vår omgivning och hur vi rör oss i naturen. Många har börjat med scouting som hobby just för kärleken till naturen eller en vilja att lära sig mera om naturen och hur vi verkar där. 

Naturupplevelser i scouterna 

Det var överraskande att man inom scouterna gör mycket annat också än är ute i naturen. Familjescoutingen lockade Tommi med i scouterna för fem år sedan. Tommi som tidigare sysslat mycket med camping och vandring, överraskades av scoutingens mångsidighet.

 

Perhepartiolaisia intiaanikanooteilla
Tommi Loukia är medi familjescoutverksamheten. Bild: Paavo Hopeakoski

”Jag gick med i scouterna med mina egna barn. Vi började tillsammans med familjescouting, men nu har jag redan i tre år fungerat som ledare för en vargungeflock. Det har varit fint att följa med barnens utveckling i gruppen. I scouterna får de lite blygare barnen mod att ta en aktivare roll åt sig, då de fungerar som en del av gruppen. Det fina med att leda en grupp är att få delge sitt eget kunnande samtidigt som man hela tiden lär sig något nytt av andra vuxna och får nya erfarenheter. För tillfället går jag en grundutbildning för scoutledare. Utbildningen är väldigt lik en vanlig utbildning för ledaredet är mycket det samma som man måste beakta då man leder en flock som då man leder ett företag. Scouting har fungerat som en bra motvikt till arbetslivet, i scouterna tänker man inte ens på kodning”, säger Tommi. 

Läs mera om Tommis erfarenheter i scouterna (på finska)