Koldioxidneutral scouting 2030

Scouterna dämpar klimatförändringen 

Vi scouter vill bära vårt ansvar för vår gemensamma planet. Vi har under vår hundraåriga historia visat med vilken kraft vi kan förändra samhället. Scoutingens grundare Robert Baden-Powell gav en instruktion åt de första scouterna i världen att lämna världen lite bättre än de fann den.  

Idag betyder Baden-Powell uppmaning att scouterna ska dämpar klimatförändringen. Scoutingen måste nu växa i sin roll att bromsa klimatförändringen och anpassa sig – annars fyller inte vår rörelse sin uppgift i detta århundrades förhållanden.  

Vägkartan för koldioxidneutral scouting 2030 styr scouternas klimatarbete 

Miljöfrågan och att avvärja klimatförändringen har lyfts som ett centralt mål i scoutingens strategi. Scoutingen har som mål att göra scoutingen koldioxidneutral fram till år 2030.  

Planen för koldioxidneutral scouting 2030 består av sex olika delområden. För varje delområde finns egna målsättningar och metoder för genomförande:  

  • Vi försäkrar tillräckliga resurser 
  • Vi förminskar scoutingens koldioxidavtryck 
  • Vi ökar scoutingens koldioxidhandavtryck 
  • Vi uppmuntrar alla att delta 
  • Vi mäter och utvärderar resultat 
  • Vi kommunicerar om resultaten 

Bekanta dig med Finlands scouters Plan för koldioxidneutral scouting och med FiSSc:s Vägkarta för koldioxidneutral scouting :

Att räkna koldioxidavtryck inom scoutingen 

Ett koldioxidavtryck för ett scoutevenemang beräknades för första gången år 2008  för Pääkaupunkiseudun Partiolaisten distriktsläger Aihki. Först under de senaste åren har en mer systematisk beräkning av koldixoidavtryck för scoutverksamhet inletts. Det är frivilliga scouter som beräknar scoutingens koldioxidavtryck. Som stöd för beräkningen har man utvecklat koldioxidräknare som lämpar sig för scoutingen.   

Bekanta dig med koldioxidräknarna

Ännu har man inte kunnat ett räkna ett koldioxidavtryck för scoutingen som helhet. Hittills har man beräknat det första koldioxidavtrycken för centralorganisationens, större scoutevenemangs och några distrikts scoutevenemang. Det är meningen att under kommande år utvidga beräkningen av koldioxidavtryck till att gälla en större del av scoutverksamheten.  

Hållbar scoutkår-certifikatet trappar upp kårernas hållbarhetsarbete 

Med hjälp av Hållbar scoutkår-certifikatet kan de val som görs i kårens vardag göras mer hållbara på ett medvetet sätt tillsammans i hela kåren.  

Kriterierna för Hållbar scoutkår-certifikatet är indelade i åtta delområden som baserar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling. I kriterierna beaktas såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. Certifikatet fokuserar ändå främst på ekologisk (miljömässig) hållbarhet, så att vi som ungdomsrörelse kan svara på de ungas växande oro över klimatförändringen och stödja scoutingens mål om koldioxidneutralitet till år 2030. 

Läs om FN:s globala mål på den här sidan.