Om projektet

#NoMissedSchoolDays är Finlands Scouters, Uganda Girl Guides Associations och Uganda Scouts Associations gemensamma utvecklingsprojekt (2019–2021), som ska öka mängden konkreta åtgärder för och kännedomen om flickor i Uganda som hoppar av skolan till följd av mens. Enligt UNESCO:s bedömning är upp till var tionde flicka i Afrika söder om Sahara tvungen att låta bli att gå till skolan medan mensen varar.  Det betyder att upp till 20% av årets skoldagar uteblir. Genom att minska flickornas frånvaro från skolan och mängden flickor som avbryter skolgången ska man göra det möjligt för flickor att delta i samhället på ett likvärdigt sätt och därigenom stödja jämställdheten mellan könen och en bra utbildning. De här målen är centralt förknippade även med FN:s mål för hållbar utveckling.

I Finland strävar projektet efter att upplösa mensrelaterade stereotyper och tabun genom att normalisera den mensrelaterade debatten. Dessutom strävar projektet efter att göra menshälsan till en del av scoutingen till exempel på läger. I projektaktiviteterna tar man även del av Uganda och konsekvenserna av mens där. Projektaktiviteterna förenar alltså menshälsa, samhällspåverkan och global fostran. Det här är viktiga ämnen för alla oavsett vilket kön man råkat födas med.