Materialbanken

I materialbanken hittar du följande information:

 

Menspaketen är här!

Nu finns det #NoMissedSchoolDays-menspaket att låna från scoutkansliet. Paketet innehåller material som behövs för aktiviteterna, som mensskydd (bindor, tamponger och menskoppar), bredspelet samt material till stöd för ledarna. Paketet är sammanställt i samarbete med Lunette. Ta kontakt med FiSSc:s kansli / (eller med ditt distrikts kansli, ifall du inte hör till FiSSc) om du vill låna ett paket.