Beställningsteman

Kansliet och de förtroendevalda sitter på en bred expertis inom olika områden som ni i kåren har möjlighet att få en mer personlig handledning i. På den här sidan hittar du alla de teman som erbjuds just nu. Kåren kan på egen hand eller i samarbete med en annan kår beställa en session genom att fylla i formuläret nedan. Det kostar inget för kåren att beställa ett tema. Vem som drar sessionen varierar enligt tema, men det är antingen någon från kansliet eller en eller flera förtroendevalda. Beroende på temat och kårens behov kan det vara fråga om antingen en en-två timmars distansträff eller ett besök till kåren. Efter att ni fyllt i formuläret koordinerar kansliet förfrågan vidare. Den som kommer dra sessionen tar kontakt så att ni tillsammans kan hitta lämplig tidpunkt och forma passet enligt era önskemål. (Observera att detta inte är samma  som att beställa en utbildning till kåren, det kan ni läsa mera om här).

Tryck på rubriken för att läsa mera om ett enskilt tema.

Behöver din kår hjälp med att komma igång med medlemsregistret Kuksa? Är du ny i ditt uppdrag och har plötsligt fått nya administrativa rättigheter? Boka en egen eller gemensam genomgång med kårteamet. Vi kan t.ex. tillsammans se på delar som kåradministration, fakturering, evenemangsadministration och verksamhetsplanering.

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff. 

Funderar din kår på att fakturera medlemsavgiften via Kuksa? Boka in en kårspecifik stund med förbundskoordinatorn för genomgång av systemet och för att göra grundinställningarna i Kuksa rätt! Om din kår redan tidigare fakturerat medlemsavgift via Kuksa men du känner dig ändå osäker på hur man gör, kan du även boka in en stund för att tillsammans med förbundskoordinatorna göra faktureringen.

Hur fungerar E-tjänsten ur ett vårdnadshavarperspektiv? Hur ansöker man om medlemskap i kåren? Boka in en session för att få svar på alla era frågor kring den nya e-tjänsten. 

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff.

En utbildning i till exempel hur man inleder planeringen, handleder ledarna, budgeterar, gör anmälningsblanketter, skriver infobrev, utvärderar m.m. Under utbildningen är det också möjligt att gå in på programtips; vilka programmaterial som finns att utnyttja, lekbanker etc. Utbildningen kan byggas upp utgående ifrån kårens önskemål och behov.

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff.

Beställ ett en-två timmars infopaket om någon bit av scoutprogrammet som ni vill veta mer om eller ha sparrning kring. Kan till exempel vara en viss åldersgrupps program, ett evenemang som t.ex. äventyrsspelet eler spejarscouternas fyr, en programsatsning, ledarens roll i åldersgruppen etc.

Utegrundkursen är en veckoslutshelhet med i stort sett färdigt spikat program; men det finns utrymme för att ta in särskilda bitar som intresserar kåren extra mycket.

Utgående ifrån kårens behov diskuterar vi hur kåren kan utveckla sin sjöverksamhet. För en kår med ingen eller mycket småskalig sjöverksamhet talar vi om var man kan börja och hur man kan komma igång; med kårer som redan har sjöverksamhet kan vi till exempel fundera på hur kårens lånfärdsseglatsverksamhet kan utvecklas eller hur kåren kan motivera scouterna att utbila sig till skeppare.

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff. 

Stampar certifikatansökningarna på stället? Känns det knepigt att komma vidare? Sjörådet kan hjälpa dig som enskild ledare att reda ut vilka av kraven du redan uppfyller och vad du ännu behöver fixa i skick. Sjörådet kan också hjälpa kåren med koll på helheten med praktikseglatser och certifikatrutiner eller hjälpa kåren med att fylla i certifikatansökningar

Utvärdera och utveckla kåren med hjälp av kvalitetsverktyget (genomgång av 1 del eller flera i enlighet med kårens prioriteringar). 

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff, men en fysisk träff rekommenderas.

Göra en långsiktig utvecklingsplan för kåren med hjälp av En drömscoutkår-verktyget.

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff, men en fysisk träff rekommenderas.

Arbetsfördelning och samarbete i chefstron. Planerar ni att ta chefstrion i bruk i kåren, har ni en ny trio ( eller duo) och funderar på hur ni ska organisera kårchefens, programchefens och uppdragschefens arbete? Varför är det bra för kåren att använda sig av en chefstrio?

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession eller som en fysisk träff.

Gör ni handslag i kåren? Eller vill ni ha tips på hur ni kan ta handslag i bruk? FiSSc har nya handslagsbotten som ska hjälpa kåren att ta handslag i bruk eller utveckla användning av handslag. Inom det här temat finns det också möjlighet att bolla idéer på hur ni kan implementera scouternas uppdragsprocess ännu mer i er verksamhet.

Det är möjligt att beställa en-två timmars session om temat per distans.

Exit-undersökningen, vad är det och hur kan ni i kåren utnyttja svaren?

Boka in en en-två timmar session för att diskutera exit-undersökningen. 

Hur få en fungerande uppdragschef i kåren? 

Boka in en en-två timmars distanssession för att diskutera uppdragschefens roll. 

Har du planer på att ansöka om utmärkelsetecken men är osäker hur du ska göra? Undrar du vilket tecken du kan ansöka om för dina kårkompisar? FiSSc utmärkelseteckenkommitté håller online träffar ca tre veckor innan ansökningsdeadline. Ansökningsdeadline tar plats fyra gånger per år: 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11.

Det är möjligt att beställa temat som en distanssession.

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut varje vår till alla myndiga scouter. Enkäten kartlägger hur det är att göra frivilligarbete i scouterna. Med hjälp av resultaten från enkäten kan kåren få reda på vad som fungerar bra och vad som kunde förbättras. Vill ni ha hjälp med att tolka resultaten? Beställ en privat distanssession för att behandla enkätsvaren inom kåren.

Hur kan kåren visa att naturen och hållbarhet är viktigt och värderas? Var och hur skall man börja med hållbar utveckling i scoutkåren? Hur ansöker man hållbar scoutkår-certifikatet?

Beställ en privat session på distans eller på plats för att diskutera aspekter av hålbarhet hos scoutkåren, eller få hjälp med Hållbar scoutkår ansökningen.

 

Anmäl intresse för ett beställningstema

Via det här formuläret kan du anmäla om intresse för att beställa ett tema inom FiSScAkademi konceptet. Vi bekräftar att vi mottagit din förfrågan inom en vecka, hör av dig till kansliet@scout.fi om du inte får ett svar!
  • Här kan ni beskriva om ni har önskemål gällande tidpunkt, om ni föredrar distans eller fysiskt träff, uppskattad deltagarmäng m.m.