Information för kårer inför ÖS

Anmälningsförfarandet till ÖS på 24/7 

Ös på 24/7 är ett områdesläger som 13 kårer nedan (hösten 2022) tillsammans har kommit överens om att arrangera i samarbete med FiSSc. Enligt principerna för områdeslägersbeställning kan 8-20 kårer tillsammans ansöka om att få arrangera i förbundets regi ett områdesläger. 

Lägret kommer att arrangeras på baptistsamfundets lägerområde Hummelholmen i Nykarleby. Området utvaldes bland övriga alternativ som lämpligt lägerområde på basen av dess infrastruktur (el, vatten, WC, dusch, avlopp etc.) Området är privatägt och kan begränsas för lägret under lägertiden, vilket ökar säkerheten för deltagarna.  

Det finns ett begränsat antal platser på lägret, drygt 500 deltagare kan delta på Ös på 24/7. Platserna fylls an efter anmälningar lämnas in, vilket kan betyda att deltagarkvoten är fylld före anmälningstiden är slut. Anmälningstiden 9.2-7.3.2024 är således endast riktgivande och kan stängas tidigare om deltagarkvoten fylls. 

De beställande kårernas medlemmar, som inom utsatt tid (19.11.2023) har gjort en kåranmälan i Kuksa får anmäla sig i första skedet (9.2-21.2.2024) av anmälningstiden. Därefter öppnas anmälan även för deltagare från övriga kårer. Då deltagarkvoten fyllts stängs anmälan och deltagare kan endast lämna in en anmälan på köplats. Deltagare från kön kan endast tas med på läger om en annan deltagare inhiberar sitt deltagande, detta enligt anmälningsordning. 

Kårer som beställt projektet och gjort kåranmälan inom utsatt tid:  

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna 
Jakobstads Flickscouter 
Korsholm Spejare 
Kristinestads Nybyggare 
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna 
Nykarleby Forsfarare 
Närpes Scoutkår      

Pedersörenejdens Korsbärare 
Scoutkåren Brobyggarna 
Scoutkåren Vasa Korsfarare 
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare 
Stigfinnarna Sundom 
Stormlyktan Kvevlax 

Anmälningsordning 

När anmälan väl öppnar behöver kårmedlemmarna från de 13 kårerna anmäla sig inom utsatt tid, därefter är anmälningen öppen för medlemmar i övriga kårer.  

9.2-20.2 Medlemmar i de kårer som varit med i beställningen av områdeslägret samt ledare med tillsatta uppdrag (oberoende av kår) 
 

21.2-7.3 Alla kan anmäla sig och då gäller anmälningsordning. Då maxantal deltagare uppnåtts, får man som svarsmeddelande att evenemanget är fullbokat, men man kommit på köplats.  

Är det något du undrar över gällande anmälningsförfarandet, vänligen kontakta: 

Scoutchef Laura Nieminen-Eriksson laura.nieminen@scout.fi 040 841 5915 

Lägerchef Johanna Björk, johanna.bjork@scout.fi, 050 334 1273