FAQ om ÖS

Läger för vargungar torsdag 25.7 till lördag 27.7.2024

Läger för äventyrsscouter och äldre söndag 21.7 till lördag 27.7.2024

Familjeläger söndag 21.7 till lördag 27.7.2024

Byggläger 19–20.7 och rivläger 28.7

Hmmm bra fråga… Det beror på vilken kår du är från? Är du från någon av kårerna nedan så öppnar anmälan 9.2.2024. För övriga scouter/kårer öppnar anmälan 21.2.2024. Anmälan stänger för alla 7.3.2024.

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna 
Jakobstads Flickscouter 
Korsholm Spejare 
Kristinestads Nybyggare 
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna 
Nykarleby Forsfarare 
Närpes Scoutkår

Pedersörenejdens Korsbärare
Scoutkåren Brobyggarna
Scoutkåren Vasa Korsfarare
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
Stigfinnarna Sundom
Stormlyktan Kvevlax

Lägret är på Hummelholmen i Nykarleby!

Anmälan görs i scoutregistret Kuksa och inga andra former av anmälningar tas i beaktande. Länken till anmälan med anvisningar finns på sidan: Anmälan till ÖS

Det är möjligt att avboka avgiftsfritt lägerdeltagandet fram till 7.3.2024. Därefter är anmälan bindande.

Det är möjligt att avboka lägerdeltagandet avgiftsfritt fram till 7.3.2024. Därefter är anmälan bindande. Vid sjukdoms- och olycksfall efter 7.3.2024, faktureras deltagaren för hela lägeravgiften. I första hand kan deltagaren då ansöka om ersättning för deltagaravgiften via det egna försäkringsbolaget. Om deltagaren inte har egen försäkring kan man i andra hand ansöka om ersättning för deltagaravgiften via scoutförsäkringen.

Scoutförsäkringen gäller alla scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland och har betalat årets medlemsavgift. För familjescouter täcker scoutförsäkringen 0-3 åriga deltagare om vårdnadshavaren har betalat sin medlemsavgift. 4-6 åringar är täckta av scoutförsäkringen ifall de har betalat sin medlemsavgift. Scoutförsäkringen är också i kraft för dem som deltar som kompisdeltagare för första gången.

Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan scout fram till 31.5.2024.Det är upp till deltagaren själv att hitta en annan deltagare som kan komma på lägret istället. Deltagaren som tar över lägerdeltagandet kan vara scout eller kompisdeltagare. Deltagaren som vill överföra sitt deltagande meddelar detta till per e-post till adressen os24_7@scout.fi. Man måste också meddela lägret om man inte har fått sitt lägerdeltagande flyttat till en annan scout/icke ännu scout eller om man inte av andra orsaker kommer på lägret. Lägeravgiften returneras inte om man inte får flyttat deltagandet till en annan person.

ScoutID är ett login, som varje medlem och vårdnadshavare kan själv registrera sig som användare med. För registreringen behöver du ditt medlemsnummer eller vårdnadshavarnummer och den e-postadress som finns angiven i din profil i registret. Om du har glömt ditt lösenord, kontakta i första hand din kårs medlemsregisteransvarig. Ifall scoutkåren inte kan hjälpa dig kan du kontakta projektkoordinator Laura Heino på adressen laura.heino@scout.fi

Observera att minderåriga deltagare bör anmälas av sin vårdnadshavare till lägret, vilket kräver att det i barnet profil finns en vårdnadshavare kopplad.

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post. Om deltagaren är minderårig får vårdnadshavaren anmälningsbekräftelsen till sin e-postadress.

Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i vårdnadshavarprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa.

Hela lägret 21.-27.7 (10 åringar och äldre): 160 € 

Vargungelägret 25.-27.7 (7-9 åringar): 65 €

Dygnsavgift30 €

Barn 0-2 år får delta avgiftsfritt 

Lägret faktureras i en rat från och med april 2024. Räkningen skickas direkt till varje deltagare på det sätt som denna angivit i Kuksa. Du kan ändra dina inställningar i Kuksa och få en 1) pappersfaktura, 2) faktura per e-post eller 3) som en Mobile Pay faktura. Obs! Om du väljer Mobile Pay alternativet måste du ha ett aktivt finskt Mobile Pay konto. Fakturan har 14 dygn betaltid. Ett möjligt stipendium tas automatiskt i beaktande i fakturan.

En betald lägeravgift är ett krav för tillträde till lägerområdet. Om deltagaren inte har betald lägeravgift sker transporten hem från lägerområdet på deltagarens egen bekostnad. Betalda lägeravgifter returneras inte. De enda undantagsfallen för detta är sommarjobbs-, semester- och miligarantin.

Deltagare som är medlemmar i en scoutkår i Finland har möjlighet att söka om stipendier för deltagaravgiften. Ansökan om stipendium görs i Kuksa i samband med lägeranmälningen under tidpunkten 9.2.-7.3.2024. Efter att anmälningstiden gått ut är det inte längre möjligt att ansöka om stipendier.

Ja, det kan du. Fram till den 7.3 kan du både redigera din anmälan och ansöka om stipendium. Logga in i medlemsregistret Kuksa, välj fliken ”Evenemang”. Längst till höger vid evenemanget Ös på 24/7 finns länk till att redigera en anmälan och ifall du inte ansökt om stipendium, även en länk för det.

I deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren på väg att flytta från en åldersgrupp till en annan t.ex. från spejarscout till explorerscout, rekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvs. spejarscout. Om du är osäker på vilken åldersgrupp deltagaren hör till, kontakta din kår för mera info.

Ös på 24/7 sommarjobbgaranti är i kraft till 31.5.2024. Garantin berättigar dig till att avboka ditt lägerdeltagande om du på grund av sommarjobb eller övriga semesterarrangemang inte får ledigt från ditt arbete. Intyg skickas till adressen os24_7@scout.fi