Så här hjälper din immateriella gåva

I alla familjer är det tyvärr inte ekonomiskt möjligt att erbjuda hobbyverksamhet åt sina barn. Även om scouting är en förhållandevis förmånlig hobby kan medlemsavgifter, lägerdeltagaravgifter och kostnader för utrustning bli betungande. Genom att understöda Scoutingens vänner fonden ger du barn en möjlighet till hobbyverksamhet.

Med hjälp av understöd från Scoutingens vänner fonden kan vi bevilja befrielse från medlemsavgift och erbjuda lägerstipendier, vilket möjliggör hobbyverksamhet för alla barn och unga.

Enligt undersökningar är hobbyverksamhet ett av de bästa sätten att förebygga marginalisering av barn och unga. En hobby bidrar till en trygg miljö att växa och lära sig i och att skapa vänskapsband. Scouting finns som hobbyverksamhet i så gott som alla kommuner i Finland, i 750 lokala scoutkårer. Scouting finns som hobby i hela Finland.

Scouting har för mig alltid varit en hobby där jag trivs och där jag fått vara mig själv. En hobby där jag träffar vänner och får koppla av och ha det roligt. Det har dock hänt att jag varit tvungen att låta bli att delta i ett läger då familjens ekonomi inte klarat av en lägerdeltagaravgift.

Du kan välja som gåva:

Du får per e-post ett elektroniskt tackkort som du kan ge till mottagaren av din gåva. Tack för ditt understöd!

Foto: Mari Lehtisalo