Partion ystävät -logo

Gläd en vän med en immateriell gåva

En immateriell gåva är ett ypperligt alternativ då du vill glädja en vän som redan har allt. Genom att donera ditt understöd till Scoutingens vänner stöder du hobbyverksamhet för mindre bemedlade barn i Finland.

Då du köpt gåvan får du ett elektroniskt tackkort som du kan skicka till mottagaren av din gåva.

En immateriell gåva möjliggör scouting som hobby

När du köper en immateriell gåva, styrs summan till Scoutingens vänner fonden. Medel från fonden används bl.a. för att täcka medlemsavgifter för mindre bemedlade barn, för utrustningspaket och lägerstipendier. Vårt sortiment av immateriella gåvor, beskriver de olika målen för intäkterna.

På vilket sätt använder vi din donation?

  • 70 euro möjliggör ett år av scouting som hobby åt ett barn
  • 1 000 euro ger 5-10 barn en lägerupplevelse som varar en vecka

Vår målsättning är att årligen samla in 84 000 euro för medlemsavgiftsbefrielser. Med den summan kan vi erbjuda medlemskap i en scoutkår åt 1000 barn, som utan en medlemsavgiftsbefrielse inte kan delta i verksamheten. Under året kan barnet delta i ca 40 veckomöten och lära sig otaliga kunskaper med hjälp av frivilliga ledarresurser. Dessutom kan hen delta i utfärder och läger tillsammans med sin grupp.

I osäkra tider och då oroligheter i världen omkring oss pågår, kan den egna hobbyverksamheten ge trygghet åt barn. Vill du understöda hobbyverksamhet för barn genom att köpa en immateriell julgåva?

Ge scouting som gåva

Bild: Netta Hautamäki