Kisakutsu

Tellus 21 kisakutsu

Tervetuloa kilpailemaan partiotaitojen kevät-SM-kilpailuun 4.9.2021 Kiljavalle (kisat siirretty toukokuulta syyskuulle koronatilanteen takia). Tellus 21 vie teidät kisaamaan nuotion ja numismatiikan kautta Linnunradalle!

Säännöt ja osanotto-oikeus

Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten 1.4.2019 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä. Osanotto-oikeus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla. Kilpailuvartion jäsenten katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on Kuksassa merkitty, ellei asianomainen piiri heille muuta lippukuntaa vahvista. Lisäksi kilpailuun voivat osallistua ilman jäsenmaksun maksamista partioon tutustujat, jos he eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen jäsenet, jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä vakuutusturvasta on muuten voitu varmistua.

Sarjajako

Oranssissa sarjassa kilpailevat tyttövartiot, vihreä sarja on avoin sarja. Kilpailureitin pituus on n. 7 km. Kilpailun yhteydessä ratkaistaan partiopiirien välinen mestaruus. Kilpailuvartioon kuuluu 4-6 jäsentä, jotka ovat 12-17 -vuotiaita. Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan:

 • 4 jäsentä 58 vuotta
 • 5 jäsentä 73 vuotta
 • 6 jäsentä 87 vuotta

Ufo-sarja on kaikille tarpoja- ja samojaikäisille avoin sarja, jossa kilpaillaan 4-6 hengen vartioissa. Kilpailureitin pituus on sama kuin oranssissa ja vihreässä sarjassa. Ufo-sarjassa ei jaeta suomenmestaruuksia.

Ikä lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin eli ikä on kilpailuvuosi miinus syntymävuosi.

Ilmoittautuminen

Kilpailuvartion johtaja ilmoittaa vartionsa kilpailuun Kuksassa. Kilpailun virallinen ilmoittautuminen on alkanut ja se päättyy tiistaina 15.8.2021 klo 23.59. Ilmoittautuminen tapahtuu tällä Kuksa-lomakkeella. Ilmoittautumiseen tarvittavia tietoja voi muokata ja niitä voi lisätä ilmoittautumisajan loppuun saakka. Kisaan ei ole jälki-ilmoittautumista.

Ilmoittautumisen yhteydessä vartiota pyydetään ilmoittamaan m.m.:

 • Vartion nimi ja yhteystiedot
 • Kilpailijoiden erityisruokavaliot
 • Arvioitu saapumistapa ja -aika
 • Vartion majoitustarve pe-la-väliseksi yöksi
 • Iltapala/aamupalatarve
 • Herkkulippujen määrä
 • Kiinnostus mahdolliseen yhteiskuljetukseen Riihimäeltä

Vartion nimen tulee olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on sääntöjen mukaan oikeus lyhentää selvästi liian pitkät nimet, erottaa toisistaan samannimiset vartiot omalla merkinnällään sekä muuttaa epäselvät ja hyvien tapojen vastaiset nimet.

Osallistumismaksu

Kilpailun osallistumismaksu on 75€. Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, lämpimän aterian kilpailun jälkeen, peseytymismahdollisuuden kilpailun jälkeen ja majoituksen omin yöpymisvarustein kilpailukeskuksessa (pe–la) sitä tarvitseville. Koronatilanteesta riippuen majoitus tapahtuu joko sisätiloissa lattiamajoituksena tai ulkona kilpailijoiden omissa majoitteissa. Toteutustavasta ilmoitetaan ennakko-ohjeessa.

Iltapalaa on iltapalalippua vastaan tarjolla vartioille jotka saapuvat kisapaikalle jo perjantai-iltana, viimeistään klo 24. Aamupalaa on aamupalalippua vastaan tarjolla kaikille halukkaille, siten että tarjoilu loppuu puoli tuntia ennen kisan alkua.

HUOM! Korona-pandemiasta johtuen kisakeskuksessa ei ole varsinaista kanttiinia. Sen sijaan etukäteen ostettuja herkkulippuja vastaan voi kilpailujen jälkeen, ruokailun yhteydessä, lunastaa virvoitusjuoman sekä makean leivonnaisen. Vartioille, jotka ilmoittautuvat viimeistään 31.5.2021 herkkulipun hinta vartion jäsenille on 0€!

Osallistumismaksuun lisätään mahdolliset:

 • Aamu- ja/tai iltapalaliput 4 €/kpl
 • Herkkuliput 3 €/kpl

Kilpailuihin ilmoittautuminen on sitovaa. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (15.8.2021) tapahtuma laskutetaan, riippumatta siitä, osallistuuko vartio tai ei. Piirillä on oikeus asettaa toinen vartio peruneen tilalle viimeistään 27.8.2021 mennessä. Tieto perumisista ja muutoksista on toimitetaan kisan kanslialle osoitteeseen lotta.holm@scout.fi

Mikäli kisat joudutaan perumaan noudatetaan SP:n virallisia peruutusehtoja: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/01/Peruutusehdot-2020.pdf

Finlands Svenska Scouter rf laskuttaa lippukuntaa tai piiriä ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen mukaisesti.

Hallitsevat mestarit

Vuoden 2020 mestaruuksien peruunnuttua, hallitsevat mestaruudet ratkaistiin Jätti 2019 -partiotaitojen kevät-SM-kilpailussa. Vuoden 2019 mestarit:

 • Vihreä sarja: Suomummot, Härmän Tähystäjät, PP
 • Oranssi sarja: Naalit, Helsingin Metsänkävijät, PäPa
 • Piirien välinen kilpailu: Lounais-Suomen Partiopiiri

Kiertopalkinnot   pyydetään   toimittamaan   kilpailukeskukseen  kilpailuviikonloppuna.

Tehtäväluettelo

Kisojen tehtäväluettelo löytyy tämän linkin takaa.

Järjestäjät

Kilpailun järjestämisestä vastaa Finlands Svenska Scouter r.f.  Voit olla yhteydessä järjestäjiin seuraavasti:


Tellus 21 tävlingskallelse

Välkommen med på vår-FM i scoutfärdigheter 4.9.2021 på Kiljava. (Tävlingen är flyttad från maj till september på grund av coronaläget). Tellus 21 tar er på tävling via lägereldar och numismatik till Vintergatan!

Regler och rätt att delta

I tävlingen följer vi de Finlands Scouter regler för tävlingar i scoutfärdigheter som är daterade 1.4.2019. Rätt att delta har medlemmar av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry som betalat medlemsavgiften 2021. En tävlande anses höra till den scoutkår och det distrikt som är angivet i Kuksa, såvida inte deras distrikt meddelar om annat. Därutöver har också icke ännu scouter, som inte tidigare deltagit i scoutfärdighetstävlingar som tävlanden, samt medlemmar av utländska scoutorganisationer, som är försäkrade av tävlingsarrangören eller vars försäkringar är tillräckligt täckande i övrigt, rätt att delta. 

Serieindelningen

I den orangea serien tävlar flickpatruller. Den gröna serien är en öppen serie. Tävlingsrutten är ca 7 km. I samband med tävlingen avgörs också distriktsmästerskapet. En tävlingspatrull består av 4-6 tävlande som är 12-17 år. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst:

 • 4 tävlande: 58 år
 • 5 tävlande: 73 år
 • 6 tävlande: 87 år

Ufo-serien är en serien som är öppen för alla spejar- och explorerscouter. Patrullens deltagarantal är 4-6 personer. Tävlingsrutten är lika lång som i de orangea och gröna serierna. I Ufo-serien utses inte en finsk mästare. 

Åldern räknas enligt hur många år man fyller under tävlingsåret, en tävlandes ålder räknas alltså som tävlingsåret minus födelseåret.

Anmälan

Tävlingspatrullens patrulledare anmäler sin patrull till tävlingen via Kuksa. Tävlingens officiella anmälningstid har börjat och den avslutas tisdag 15.8.2021 kl. 23.59. Anmälan sker via denna anmälningsblankett i Kuksa. Anmälningsuppgifterna kan redigeras och kompletteras ändra fram till slutet av anmälningstiden. Det finns inte en efterhandsanmälan till tävlingen.

I samband med anmälan ombeds patrullen uppge bl.a.:

 • Patrullens namn och kontaktuppgifter
 • Tävlandenas dieter
 • Uppskattad ankomsttid och -sätt
 • Patrullens behov av övernattningsutrymme fre-lö -natten
 • Behov av kvälls-/morgonmål
 • Önskat antal godsaksbiljetter
 • Intresset för eventuell samtransport från Riihimäki

Patrullens namn ska vara kort, förståeligt och följa god sed. Enligt reglerna har arrangören rätt att förkorta klart för långa namn, separera patruller med samma namn med hjälp av egna tillägg samt ändra på oklara namn eller namn som bryter mot god sed.

Deltagaravgiften

Tävlingens deltagaravgift är 75€. Deltagaravgiften innehåller tävlingsmaterialet, ett mål varm mat efter tävlingen, tvättmöjligheter efter tävlingen samt övernattningsmöjlighet (med patrullens egen övernattningsutrustning) på tävlingscentralen (fre-lö) för dem som behöver det. Beroende på coronaläger sker övernattningen endera inomhus på golv eller utomhus i tävlandenas egna tält el.dyl. Vilket som gäller meddelas i tävlingens förhandsinstruktioner.

Kvällsmål finns tillgängligt på fredag kväll till de deltagare som anländer senast kl. 24 och som på förhand köpt en kvällsmålsbiljett. Morgonmål finns tillgängligt för alla som köpt en morgonmålsbiljett, dock så att servering tar slut en halv timme innan tävlingen börjar.

OBS! På grund av coronapandemin finns det ingen kantin på tävlingscentralen. I stället kan man på förhand köpa en godsaksbiljett som berättigar till en läskedryck och ett sött bakverk som serveras i samband med måltiden efter tävlingen. Patruller som anmäler sig senast 31.5.2021 får sina godsaksbiljetter till priset 0€!

Till deltagaravgiften adderas eventuella:

 • Morgon/Kvällsmålsbiljetter à 4€
 • Godsaksbiljetter à 3€

Anmälan är bindande. Efter den sista anmälningsdagen (15.8.2021) faktureras deltagaravgiften oberoende av om patrullen deltar i evenemanget eller inte. Distriktet har rätt att utse en ersättande patrull i samma serie, senast 27.8.2021. Meddelande om annullering eller förändringar meddelas till tävlingskansliet åt lotta.holm@scout.fi

Om tävlingen tvingas inhiberas följer vi FS officiella regler (se längst ner på denna sida för en översättning till svenska): https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/01/Peruutusehdot-2020.pdf 

Finlands Svenska Scouter rf fakturerar kårerna eller distriktet enligt det som angivits i anmälan.

Regerande mästare

Eftersom tävlingen inhiberades år 2020 är de regerande mästarna de som vann FM i scoutmästerskap våren 2019:

 • Gröna serien: Suomummot, Härmän Tähystäjät, PP
 • Orangea serien: Naalit, Helsingin Metsänkävijät, PäPa
 • Distriktstävlingen: Lounais-Suomen Partiopiiri

Vi ber alla vinnare hämta vandringspriserna till tävlingscentralen under tävlingsveckoslutet.

Uppgiftstabellen

Tävlingens uppgiftstabell hittas via denna länk.

Arrangörer

Tävlingen arrangeras av Finlands Svenska Scouter r.f.  Kontaktuppgifter:

Tävlingschef: Annika Rajala, annika.rajala@scout.fi, 040-560 6133

Tävlingskansli och -central: Lotta Holm, lotta.holm@scout.fi, 040-821 2713

———–

Översättning av FS regler för inhibering av evenemang:

Inhiberingsklausul för evenemang