Uppdragsbörsen

Verksamheten möjliggörs med hjälp av frivilliga. Bekanta dig med lediga uppdrag inom förbundet Finlands Svenska Scouter (FiSSc), de finskspråkiga distrikten och Finlands Scouter. Kom med och hjälp oss göra scouting!