Du är här

Vill du bli en mentor?

Skulle du vilja fungera som mentor för en scoutledare med ett större förtroendeuppdrag i FiSSc (Finlands Svenska Scouter)?

Uppdraget går ut på att fungera som bollplank för scoutledaren för att diskutera och fundera kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under uppdragets gång.

Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet. Mentoreringen sker sedan inom de målsättningar mentorn och adepten kommer överens om. Tyngdpunkten ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitét och ömsesidigt förtroende.

 En bra mentor har:

  • Erfarenhet av förtroendeuppdrag men inte nödvändigtvis inom scouting
  • Erfarenhet av ledarskapsuppdrag i arbetslivet
  • Genuint intresse för mentorering
  • Mera livserfarenhet och mognad än sin adept
  • Tid att träffa sin adept minst 4 ggr/år á 1-2h

 Som mentor får du:

  • Inblick i en annan generation med andra ledarskapsutmaningar och värderingar.
  • Fundera och reflektera över dina egna erfarenheter och dela med dig av dem
  • Tips på hur man kan agera som mentor. Vi ordnar startutbildning och ger ut material.
  • Träffa andra mentorer och adepter. Utvidgat nätverk. (FiSSc arrangerar en mentorträff/år som alla aktiva mentorer och adepter får inbjudan till)
  • Stöda scoutingens ledarskapsutveckling på ett unikt sätt utan att du behöver ge mer än lite av din tid.

 

Längden på mentorskapet varierar, exempelvis är ett uppdrag i FiSSc styrelse 2 årigt medan ett uppdrag som projektchef för ett FiSSc projekt kan vara mellan 6 månader och 2 år.

Vänligen indikera graden av intresse i blanketten. De som önskar delta kontaktar vi då vi hittar en passande adept!

Anmälan om intresse att agera som mentor: https://www.webropolsurveys.com/S/6F42211D9A9B9566.par