Du är här

Stöd scoutingen

Personresurser

Scoutverksamheten är beroende av sina möjliggörare, ledarna, som leder åldersgruppernas veckoverksamhet, läger och utfärder. Det frivilliga kapitalet är det allra viktigaste för scoutrörelsen.

Ledarresurserna består av frivilliga vuxna. De flesta ledarna består av unga vuxna och äldre ledare som varit med i scoutverksamheten en längre tid och själv vuxit upp med scouting. Men även föräldrars och andra vuxnas stöd i form av närvaro och punktinsatser är välkommet och nödvändigt.

Man kan även bli aktiv scoutledare såväl på äldre som yngre dagar även utan tidigare scoutbakgrund, vi utbildar och engagerar gärna. Kontakta den lokala scoutkåren eller förbundet! Läs mer under om hur du kan Bli scout, och även grunda en ny kår.

 

Ekonomiska resurser

Scoutingens finansiella resurser kommer huvudsakligen från statsstöd, medlemsavgifter och egen medelanskaffning varav scouternas adventskalender är den mest betydande. Adventskalendern är för scouterna en viktig inkomstkälla men också ett av de tillfällen då scoutingen syns.

Därtill erhåller scoutingen årligen understöd av såväl företag som fonder och stiftelser. En stor del av projekten finansieras via privata fonder. Scoutförbunden (Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry) samt de finskspråkiga distrikten har alla egna samarbeten med företag och egna kampanjer samt medelanskaffningsstrategier.

De flesta scoutorganisationerna tar gärna emot donationer och testamenten till stöd för verksamheten. Finlands Svenska Scouter finansierar flera av sina satsningar med stöd av de finlandssvenska fonderna och har även möjlighet att stöda bland annat utbildning med medel från donationer och testamenten.

Verksamhetsledaren är kontaktperson för frågor gällande medelanskaffning.