Du är här

Frivillig vuxen

Är du redo att vara frivillig?

Med en frivillig vuxen avses en vuxen person som inte är medlem i en scoutkår. Den frivilliga vuxna kan vara vem som helst som vill göra en insats för barn och unga. Frivilligverksamhet är belönande och just nu behövs det! Gör en god gärning – bli en frivillig vuxen inom scouting!

På de här sidorna hittar du information om hur lätt det är att bli en frivillig vuxen!

Din fribiljett till scouting!

Scouting erbjuder den frivilliga vuxna en fin möjlighet att delta i ungdomsarbete och ge av sin tid för barns och ungas välmående. Den frivilliga vuxna hjälper utgående från sin egen förmåga och möjlighet till med mindre uppdrag som scoutkårens ledare behöver hjälp med.

Lönen för frivilligarbetet är nya erfarenheter och den belönande känslan av att ha gjort någonting gott. Har du funderat på att göra frivilligarbete för barnen och ungdomarna i ditt bostadsområde?

Vapari är namnet på Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters projekt med målsättningen att rekrytera frivilliga vuxna med i scoutverksamheten. Projektet startades i början av 2009 för att hjälpa scoutkårer att rekrytera flera vuxna. I många scoutkårer hjälper föräldrar och före detta medlemmar till med att driva verksamheten, hjälpen kan se ut på många olika sätt. Scouting ger dig som är vuxen möjligheten att dela med dig av ditt kunnande och ge av din tid för barns och ungas välmående.

Om du efter att ha provat på frivilligarbetet inom scoutingen vill bli medlem i en scoutkår är du välkommen med i verksamheten på löpande basis!

Vad gör en frivillig vuxen?

Den frivilliga vuxna är intresserad av frivilligarbete tillsammans med barn och unga. Ett typiskt uppdrag för enfrivillig vuxen är att lära scouter en färdighet. 

Som frivillig vuxen är du inte medlem i scoutkåren och du deltar inte regelbundet i verksamheten utan utgående från dina egna önskemål, möjligheter och enligt överenskommelsen med scoutkårens ledare. Somfrivillig vuxen fungerar du inte som ledare utan som en extra hand.

Anmäl dig!

Det är lätt att bli en frivillig vuxen inom scouting! Anmäl dig genom att ta kontakt med scoutkåren på orten, länkar till de svenskspråkiga scoutkårernas hemsidor hittar du här. Du kan också kontakta Finlands Svenska Scouter r.f.:s kansli, kontaktuppgifter hittar du här.

Story of a scout

Om att slukas av scoutingen som vuxen

Verksamhet i naturen

Jag blev rekryterad till Kyrkslätt Scouter 2003 eftersom kåren hade en skriande ledarbrist. Många av de yngre ledarna började studera, en del på annan ort. Eftersom min dotter hade varit och är aktiv scout blev jag medlockad. Det hette att ”du kan det där med barn” (jobbar som speciallärare) och att ”du älskar ju naturen och kan så mycket om den” (tillbringar en stor del av min fritid ute i skogen och på havet).

Goda gärningar

Alltså gick jag med på att hjälpa till. Jag blev vice vargungeledare. Tanken var att jag skulle hoppa in ett halvt år, tills det skulle hittas en ny ”riktig” ledare. Det halva året blev ett, två, tre och fyra år - fyra jättegivande och lärorika år med vargungar. Jag fick så att säga börja där de flesta börjar som scouter, som vargunge. Till saken hör, att jag aldrig hade haft möjligheten att vara scout som barn, så jag började helt från noll. Det enda jag visste om scouting var det jag vid sidan om sett och anat vad min dotter höll på med i scouterna.

Vuxet stöd

De två första åren fungerade jag som viceakela, en ung man från vår kår var akela. Han fungerade inte bara som akela för vargungarna utan även som min utbildare. Den unge mannen var som en tålmodig mentor för mig, jag fick ställa mina (dumma) frågor och jag fick alltid ett sakligt svar.

Learning by doing

Jag fick lära mig en massa saker som jag inte visste att ens fanns; målen för fostran, scoutmetoden och scoutprogrammet, förutom att inte tala om alla praktiska färdigheter som jag definitivt inte då hade. Eftersom jag alltid bemöttes vänligt och hjälpsamt, trots att jag ingenting visste, kände jag mig välkommen. Det som förvånade mig var att det liksom inte verkade finnas någon ”åldersrasism” - alla samarbetade för att få saker och ting och fungera, dessutom hade man roligt tillsammans oberoende av ålder.

Patrullsystemet

Efter att jag hade varit viceakela i två år fungerade jag som akela i ett par år. Sedan blev jag åldersgruppsansvarig. Jag hade akelorna och viceakelorna som jag samarbetade med. Sakta men säkert lärde jag mig mer och mer om scouting. Den brinnande ivern i barnen gjorde att jag ville ställa upp och jag lärde samtidigt känna en massa härliga människor, såväl unga som äldre. Eftersom jag märkte att scoutingen passade mitt tankesätt fortsatte jag scouta.

Symbolik

År 2010 deltog jag i scoutledargrundkursen och sommaren 2012 deltog jag i Treklöver-Gilwell, dvs. scoutledarnas fortsättningsutbildning. Därefter jobbade jag på mitt TG-projekt i ca ett år. Mina TG-insignier fick jag i december 2013.

Verksamhet med stigande svårighetsgrad

Nu som bäst sitter jag och planerar för de moduler som jag ska hålla tillsammans med de övriga stabsmedlemmarna för Grundutbildningen för Scoutledare som hålls i mars och april. Jag hoppas att jag i fortsättningen kan ge vidare någonting av det fina jag själv fått via scoutingen. 

Marianne Böckelman