Du är här

Värdegrund

"Scoutidealen har varit mitt rättesnöre. Mitt favorit-ideal är att söka sanningen i tillvaron. Det är fascinerande. Det blir många fina diskussioner om sanningen i livet, eftersom denna upplevs på så många olika sätt" Riina Aspila, Eräpirkot

Barn och unga förbinder sig till scoutingens värderingar genom att avge scoutlöftet. Scoutlöftet avges på nytt i varje åldersgrupp, och ordalydelsen är gemensam för alla. Scoutidealen, som man i löftet lovar följa, utgör grunden för scoutingens värderingar. Löftet och dess betydelse behandlas alltid före löftesgivningen på ett lämpligt sätt för åldersgruppen, t ex genom berättelser eller iskussioner. Scoutidealen och deras betydelse varierar med åldersgrupperna.

Att avge scoutlöftet och binda sig till scoutingens värderingar är en del av scoutmetoden. Scoutmetoden är ett medel för att nå scoutingens mål - att fostra balanserade, friska, ansvarskännande och självständigt tänkande medlemmar av lokala, nationella och internationella samhällen.

 

 

Scoutmetoden:

scoutmetoden2.png

 

Scoutingen i Finland är öppen för alla

Alla kan delta i verksamheten oberoende av etnisk eller kulturell tillhörighet, spåk, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Scoutingen är öppen för barn som behöver extra stöd på grund av funktionsnedsättning, långtidssjukdom eller annan egenskap. Läs mer om Sisuscouting.

 

Mera information på finska:

Tiedote: Partio on kaikille avoin harrastus (24.5.2013)
Suomen Partiolaisten monimuotoisuuslinjaus.