Du är här

Sisuscouting

Sisuscouting är scouting för personer med någon form av funktionsnedsättning. Verksamheten anpassas enligt deltagarnas speciella behov och möjligheter.

Sisuscouting har funnit ända sedan Baden-Powells tid. Verksamhetens symbol är en groda, som beskriver viljestyrkan hos scouter med funktionsnedsättning. Grodan omringas av en stark skotstek som scouter med funktionsnedsättning knyter tillsammans med de andra scouterna.

Målet med sisuscouting är detsamma som för den övriga verksamheten - att fostra ansvarskännande och självständiga medborgare. Sisuscoutingen har samma scoutanda som den övriga verksamheten och samma ideologi och scoutmetod följs. Då alla inte har samma möjlighet att röra sig, höra, se eller uppfatta skriftliga eller muntliga anvisningar kan man använda programmet till de delar som passar den enskilda scouten.

Av Finlands 75 000 scouter har cirka 450 någon form av funktionsnedsättning. 64 kårer har sisuscouter och av dem är två helt och hållet sisuscoutkårer. Kårer med sisuscouter finns spridda över hela landet.

Sisuscoutmärketsisumerkki.jpg

Sisuscoutcoutmärket godkändes som officiellt märke år 2002 på initiativ av det finskspråkiga distriktet Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset. Märket användes till en början av distriktets egna sisuscouter och därifrån spreds det till andra distrikt. Nuförtiden är märket nationellt och är en gemensam symbol för alla sisuscouter i landet.

Märkets symbolik

Sisuscoutmärket består av en groda som omringas av en kraftig skotstek. Grodan symboliserar viljestyrka och knopen knyts av sisuscouterna tillsammans med de andra scouterna.

Vem får använda märket?

Märket får bäras av alla scouter som medverkar i sisuscoutingen. Det fästs högst upp på högra ärmen. 

Var får man märket?

Märket kan beställas från Finlands Scouter och det kostar 1 €/styck. Beställ helst inte mindre än 10 märken åt gången.