Du är här

Scoutterminologi

Akela Vargungeflockens ledare kallas akela. Han/ hon är en roverscout eller en äldre ledare.
B-P

Robert Baden-Powell (bii-pii), senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell. Han grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna.

Explorerscout 15-17 årig scout. Har egen verksamhet, men kan också ha ledaruppdrag i kåren om han/hon vill.
Förläggning Ett par dagars utfärd där övernattning vanligtvis sker i stuga.
Hajk Kortare utfärd med övernattning i t.ex. vindskydd.
Halvplutontält Ett tält för 15-20 personer. Tältet kan även ha en kamin.
Kapten

Äventyrsscutlagets ledare. Han/hon är en roverscout eller en äldre ledare.

Knop

Sjömannens benämning på knut. En bra knop ska vara lätt att slå och lösa upp.

Kår

Se Scoutkår.

Kårchef

Scoutledare som leder kåren.

Lag

En grupp på 10-15 äventyrsscouter. Laget består av 2-3 patruller.

Lots

Spejar- explorer och roverscouterna ha lotsar som handleder och stöder patrullerna och patrulledarna. Lotsen är en ledare som är äldre än 22 år.

Lägerdop

Enligt tradition blir de scouter som deltar i sitt första scoutläger lägerdöpta. Lekfull invigning till lägerlivet.

Nattmanöver

Kort och lekfull tävling patrullerna emellan. Tävlingen sker utomhus när mörkret lagt sig.

Nigertält

En typ av tält. Tältet rymmer 6 personer, saknar botten och är lättvädrat.

Olave Baden-Powell

B-P:s hustru. Hon var världsscoutchef för flickscouterna.

Patrull

En grupp av scouter. Leds av en patrulledare och har regelbundna möten. Patruller finns hos alla åldersgrupper utom vargungarna.

Patrulledare

Ledaren i en patrull, oftast den äldsta eller erfarnaste scouten i patrullen. Förkortas PL.

Patrullrådighetstävling

Se Scoutfärdighetstävling. Patrullrådighetstävling förkortas ofta patrullrådd.

Roverscout

Scout i åldern 18-22 år. Har egen verksamhet men kan också fungera som ledare.

Scoutfärdighetstävling

Tävling utomhus patrullerna emellan. På kontrollerna utförs olika typer av uppgifter i scoutfärdighet, t.ex. knopslagning på tid, bedömning av avstånd, första hjälp etc.

Scouthalsduk

En trekantig duk som är en del av scoutdräkten. Den finländska scouthalsduken är blå, medan många kårer har sin egna variant.

Scoutkår

Lokal förening där scouten är medlem.

Scoutledare

Vuxna scoutledare. Förkortas scl.

Scoutläger

Sommarläger för scouterna. Ofta 7 - 10 dagar långt för patrullscouterna. Vargungarna deltar ofta 3-4 dagar av lägret.

Scoutstationen

Administrativt centrum för Finlands Svenska Scouter, Finlands Scouter, Helsingfors Svenska Scouter och de lokala finskspråkiga distrikten och scoutföreningarna. Scoutstationen finns i Tölö, Helsingfors.

Spejarscout

12-15 årig scout.

Spårning

Kort orientering längs märkt bana. Kontrollerna ät oftast obemannade.

Trefot

En ställning som är ihopsurrad av tre spiror.

Vargunge

7-9 årig scout. Kallas ofta för VU.

Vargungeflock

Vargungegruppen i kåren, kan bestå av några kullar.

Vargungekull

En liten grupp av VU:n .

WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (flickscouternas världsförbund)

WOSM World Organisation of Scout Movement (pojkscouternas världsförbund)
 Äventyrsscout 10-12 årig scout.