Du är här

Scoutseder och symboler

“En gemensam symbol och maskot skapar både ett utseende och en känsla för det att vi alla gör samma grej.” Finlands Scouters informationskoordinator Jarno Hakulinen

Scouttraditionerna är ständigt närvarande i scoutverksamheten. Traditionerna berättar om den internationella scoutrörelsen och dess tidigare årtionden. De bär med sig scoutidelogin och scoutmetodens budskap. Gemensamma traditioner för alla scouter är bland annat scouthälsningen och scoutbegrepp och -dräktens anvädning. Det finns bara i ett fåtal andra hobbyverksamheter likadan sammanförande och rik tradition som i scoutingen.

Till scoutingens traditioner hör symbolerna, som delas ut för målsättningar och saker, som anses viktiga. I samband med symbolen kan även finnas ritualer, med vilka man vill lyfta de bakomliggande faktorerna till symbolen. Till exempel ett förtjänsttecken delas ut alltid på ett särskilt sätt och scoutlöftet ges alltid vid en speciell situation.

För barn och unga kan symbolen också vara ett sätt att förenkla saker och underlätta inlärning och grupptillhörighet. Med symboler markerar man de olika grupperna och leder verksamheten. Symbolen är en sammanfattning av vi-känslan och en beteckning för genomförda uppgifter. Med symbolerna visar man till andra de saker som är viktiga för en själv.