Du är här

Scoutprogrammet

Scoutprogrammet erbjuder varje åldersgrupp tillräckliga utmaningar på lämplig nivå och bygger på aktiviteter av stigande svårighetsgrad.

Vargungarna är 7-9 år gamla och den yngsta åldersgruppen inom scoutverksamheten. De upptäcker sin näromgivning med sin flock, som består av 8-12 vargungar. Flockmöten hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger spår (märken) och leker. Ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger.

Äventyrsscouterna är 10-12 år och under äventyrsscoutstiden upptäcker man de mer naturnära delarna av scoutingen på sin ort. Man kan vara äventyrsscout i två eller tre år beroende på hur den egna scoutkåren väljer att göra, där ett lag består av 10-15 äventyrsscouter. Laget har patrullmöten varje vecka, och under möten och utfärder är laget indelat i 2-3 stycken mindre patruller.

Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla och upptäcker sig själva och scoutingen i den egna kommunen. Under spejarscouttiden lär man sig på riktigt hur det är att vara en grupp och att finna sin egen plats i gruppen som individ och som gruppmedlem. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 eller åk 7 i skolan beroende på om den egna scoutkåren tillämpar det två- eller treåriga äventyrsscoutprogrammet. Spejarscout kan man vara i max tre år. Vanligen är äventyrs-spejarscouttiden sammanlagt fem år.

Explorerscouterna är 15-17 år gamla och börjar under denhär tiden lära sig ta ansvar för andra samtidigt som ledare, samtidigt som de utforskar landet och hittar sig själva. De fungerar i patruller bestående av 4-12 stycken scouter och sätter upp sina egna målsättningar och sin egen verksamhet, med hjälp av stödet från en lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker.

Roverscouter är 18-22 år och under roverscouttiden hittar scouten sig själv i samhället och börjar leva på egen hand. Detta medför att roverscouternas program bygger på projekt och äventyr i olika former, men roverscouten kan därtill också ha ledaruppdrag och på så sätt utveckla sig själv som ledare.

Äldre ledare (över 22 år) fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag. Åldersgruppen har inget regelrätt program inom scoutprogrammet utan upptäcker sin omgivning, utvecklar sig själva och far på äventyr enligt eget tycke. Som ledare inom scoutingen finns det alltid möjlighet att hitta nya utmaningar varmed man kan utveckla sig själv som människa.

 

Story of a scout

Scouting är gemenskap

När Joakim Gunst får frågan om vad som är det bästa med scouting, nämner han den fantastiska gemenskapen. "Framförallt har vi en bra gemenskap inom kåren, men under det senaste året har också gemenskapen inom Atlantis-staben och Atlantis projektorganisation varit mycket stark. Jag kommer definitivt att sakna staben."

Jocke var vicelägerchef för FiSSc förbundsläger Atlantis 2014 och har mycket erfarenhet med sig från lägret. För att ett projekt, såsom Atlantis, ska ros i hamn behöver ban vara tydlig med att slå fast, kommunicera och följa upp de målsättningar man bestämt sig för. Det var viktigt att hitta de rätta metoderna för att bygga upp projektorganisationen, och de effektivaste arbetsmetoderna för att de geografiskt spridda teamen skulle kunna arbeta. 

"Scouting låter mig utveckla mitt ledarskap. Under det senaste året har uppdraget som vicelägerchef för Atlantis gett mig en alldeles unik möjlighet att leda ett stort projekt. Och inom kåren har jag enda sedan patrulledartiden fått utvecklas inom olika uppdrag."

I kåren fungerar Jocke som kårsekreterare och utbildningsansvarig, och sköter en hel del annat också. "Jag tycker om kombinationen av de här uppdragen eftersom man har en bra uppfattning om vad som händer i kåren. Det är också givande att följa med kårmedlemmarnas utveckling och sporra dem att gå kurser och delta i evenemang som man själv vet att är roliga och bra."

En annan viktig del av scouting, tycker Jocke, är att det skapar möjligheter för friluftsliv. "Framförallt är de många lapplandsvandringar vi gjort med kåren bland det bästa jag varit med om, men också många andra evenemang, t.ex. paddlingar och tävlingar, har varit mycket minnesvärda."

För Jocke var uppdraget som vicelägerchef ett av många på hans scoutstig och det finns mycket att välja på. Just nu tar han en paus efter Atlantis, men frågar man honom om framtida uppdrag så lämnar han dörren öppen:

"Jag har inga bestämda planer ännu, och behöver en paus efter Atlantis. Men Atlantis var nog säkert inte det sista jag gör."