Du är här

Internationellt

Det finns sammanlagt 38 miljoner scouter i hela världen. Dessa scouter kommer från 155 av världens länder. Scouting är en frivillig, öppen, självständig, politiskt obunden och internationell rörelse. Den internationella scoutrörelsen erkänner alla olika trosinriktningar och baserar sig på religionsfrihet.

Till scoutidealen hör att respektera varandra och att bygga vänskap över gränser. Internationell scouting i praktiken handlar om scoutresor, utländska scoutgäster på läger, utvecklingssamarbete och globala, gemensamma högtidsdagar, som t.ex. Thinkingday och den internationella fredsdagen.

Internationell scouting är också det att man lär sig att leva i en allt mer mångkulturell och globaliserad värld. Det handlar också om att samarbeta tillsammans med människor från många olika kulturer.

"En växande personlig vänskap och en upplyst, välmenande anda hos personer av olika nationalitet skapar inte bara en trevlig stämning, utan det kan ta form i starka garantier emot krig mellan nationer i framtiden.”

Lord Baden-Powell of Gilwell, grundare av scoutrörelsen