Du är här

Internationella erfarenheter

Det finns stora mängder av internationella evenemang och möjligheter ute i värden och på hemmaplan. Det handlar bara om att ta tag i möjligheterna och att bygga vänskap över gränserna.

Finlands Scouter har täta kontakter både till scouterna i norden och till de andra grannländerna, Estland och Ryssland. Den enskilda scouten möter lättast scouter från andra länder på internationella scoutläger. Varje år ordnas många olika scoutläger i länder runtomkring i världen. Vad skulle vara ett bättre sätt att se världen och bekanta sig med ett land och dess kultur än att delta i ett internationellt scoutläger?

FS ordnar varje år några lägerresor till läger utomlands. Resan är planerad för dig, det enda du behöver göra är att anmäla dig till resan. Du kan också ordna en egen lägerresa. På dessa sidor hittar du information om internationella scoutläger. På världsorganisatinernas hemsidor hittar du fler möjligheter och mer information om vad som händer i scoutvärlden. Varje år finns det också många utländska scoutgrupper som kommer till Finland för att delta i läger. Din kår kan alltså fungera som värd för utländska scoutgrupper till exempel på ert sommarläger.

Genom scoutingen erbjuds också många möjligheter till volontärarbete i en säker miljö. Båda världsorganisationerna har flera scoutcenter runtom i världen. På dessa kan man förutom att bo och ta det lugnt också fungera som volontärarbetare. Till vissa av centren måste man ansöka om platsen under en viss tidpunkt, till andra är ansökningen öppen året runt.