Bästa medlemmar!

Vi från förbundsstyrelsen vill tacka er alla för gårdagens vårmöte, som lyckades smidigt trots att det skedde i den virtuella miljön denna gång.

Under vårmöte gick vi traditionsenligt igenom det gångna verksamhetsåret 2019. Det glädjer oss att se tillbaka på det gångna året eftersom vi kan konstatera att mycket fina evenamng har förverkligats. Utöver evenemang, är det även mycket övriga ärenden som förbundet arbetar med. Band annat diverse organisationsstrukturuppdateringar för att få vår organisation ännu mera effektiv, samarbete med Finlands Scouter och distrikten. Det är mycket som sker på det nationella scoutfältet och där har FiSSc en nyckelroll att vara med och påverka.

Under mötet blev Kim Backlund från Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna vald till styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd. Vi är glada över att få med Kim med i styrelsen och ser fram emot den kommande hösten.

Tyvärr är vi dock fortfarande och saknar styrelsemedlemmen med ansvar för marknadsföring och kommunikation samt för samhälle. Även rekryteringskommiteens ordförande och komitteen är forfarande utan tillsatta personer på posterna. Vårmöte gav mandat åt styrelsen att se över rekryteringskommitteens arbete och vi kommer därmed att arbeta fram ett annat alternativ för att i framtiden synliggöra styrelseuppdrag och lediga poster i förbundet.

Efter att ha fått ta del av budgeten,  med några förtydligande frågor, samt verksamheten i alla tre förbund (FiSSc, FSFSF, Pojkscoutförbundet), beviljades styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Kåtans intendent och disponenterna fick även ett stort tack för sina insatser alla dessa år, och mycket goda ord sades om Kåtan. Ifall du inte ännu varit på besök, kan vi varm rekommendera att du tar dig upp till Muonio!

En överskådlig blick av alla ärenden och beslutsförslag kan du läsa här!

Vi vill ännu tacka alla som deltog och önskar er alla en riktigt skön sommar. Ni hittar även power pointen som användes under vårmöte i detta inlägg, med alla behandlade ärende och beslutsförslag.

Vi hoppas innerligt att vi får möjligheten att träffa er under hösten, tex på de kommande scoutledarträffarna. Ni ska även ha en lyckad start på hösten.

 

Med vänlig hälsning
Förbundsstyrelsen