Aktuellt

Snart blir det val!

Hej bästa FiSScar!

Nu då oktober närmar sig börjar det också vara dags att fundera på vad nästa år ska föra med sig i scoutväg, i och med att det öppnas upp både stora och små poster inom förbundet. I detta inlägg får ni läsa om olika förbundsuppdrag och hur de har förändrats den senaste tiden och förhoppningsvis hjälper det er att skapa en ännu mer tydlig bild av förtroendeuppdrag i FiSSc!

Styrelseposterna har hittills varit bundna till olika verksamhetsområden (såsom program, kårstöd eller utbildning) och styrelsemedlemmen har fungerat som vice ordförande i sin grupp utöver det egentliga styrelseuppdraget. Inför verksamhetsåret 2021 kommer styrelsen att frångå dessa givna portföljer och istället kommer styrelsemedlemmarna att dela upp ansvarsområden mellan sig. Detta beslut baserar sig på att styrelseuppdragen har vuxit sig så stora att det börjar vara ohållbart att därtill ha en stor roll i en grupp (en roll som dessutom ofta har blivit ännu större då alla gruppordförandeposter inte har varit besatta).

På höstens scoutledarträffar fördes en hel del diskussioner om just detta och i styrelsens presentation hittas en vision av hurudana helheter de olika styrelsemedlemmarna kunde ansvara för. Planen är ännu under arbete, men ger kanske en viss insikt i upplägget. Styrelsen kommer i och med detta förhoppningsvis att ha mera tid för att t.ex. fundera på långsiktig utveckling av förbundet (både internt och i samarbete med FS), att jobba för FiSSc som en synlig och aktiv del i det finlandssvenska samhället och att inspirera, stöda, lyssna till och styra den stora FiSSc-helheten som består av förtroendevalda, anställda och förstås våra kårer. Man kommer inte heller undan att styrelsearbetet till en stor del handlar om kommunikation, föreningsadministration och möten 🙂

Allt detta betyder också att gruppordförandenas roll kommer att bli ännu viktigare än förr. Om styrelsen är de som leder det strategiska arbetet, så är det gruppordförandena som leder det operativa och ser till att verksamheten flyter på. Grupperna styrs inte av en ensam ordförande, utan av en trio som består av ordföranden, en vice och en anställd som tillsammans ser till att förverkliga målsättningarna som sätts upp tillsammans. I den nya triomodellen är vice ordföranden alltså inte längre styrelsemedlem, utan det är snarare ett uppdrag som kan passa för en som vill ta på sig ett lite större ansvar utan att ändå ta ett alltför stort kliv. För att försäkra en god kommunikation mellan styrelsen och grupperna kommer styrelsemedlemmarna regelbundet att träffa “sina” trion och tillsammans utveckla verksamheten.

Grupperna är en väldigt viktig del av FiSSc eftersom de utgör små expertisenheter som förverkligar eller utvecklar olika delar av scoutingen i Svenskfinland. I grupperna kan man hitta ett scoutuppdrag som man inte kan få i kåren (t.ex. att producera snyggt material som syns i förbundets sociala medier, att få representera scoutingen på olika finlandssvenska evenemang eller att vara den första som får bekanta sig med och ta in ett nytt aktivitetsmärke för scouterna). Dessutom ger uppdrag i grupperna en chans att skapa otroligt fina kontaktnät och vänskapsband eftersom grupperna består av scouter från väldigt många olika kårer.

Vi vet att dagens värld präglas av osäkerhet på många plan, och för många är det allt svårare att förbinda sig till ett långvarigt uppdrag. Därför kommer vi också allt mer att forma uppdragen i grupperna, så att de blir lite mer begränsade och tydligt uttalade, både tidsmässigt och till sitt innehåll. Stabsuppdrag, kortare projektinsatser eller uppdrag som kan skötas enligt en flexibel tidtabell präglar redan i dag en stor del av förtroendeuppdragen i förbundet, men vi vill bli ännu bättre på att skapa olika sätt att scouta på förbundsnivå!

FiSSc består av oss, det vill säga kårerna och kårernas ledare, och det är vi tillsammans som möjliggör att det finns verksamhetsförutsättningar att scouta på svenska.

Vi i förbundsstyrelsen vet att en del kårer har en uttalad princip om att varje år på något sätt försöka bidra med sin del för vårt gemensamma FiSSc. Det kan handla om att någon ledare ställer upp i en stab för ett evenemang, att kåren bidrar med ett matlag på en utbildning eller att en explorerpatrull skriver en artikel till Scoutposten. Det är alldeles underbart att höra om den typen av solidaritet och intresse för det gemensamma. FiSSc består av oss, det vill säga kårerna och kårernas ledare, och det är vi tillsammans som möjliggör att det finns verksamhetsförutsättningar att scouta på svenska. Vi vågar också påstå att de kårer som har förtroendevalda i förbundet eller som på andra sätt aktivt intresserar sig för FiSSc får en bättre insyn i olika frågor, vet hur de kan påverka och göra sig hörda och känner att de är en del av en större helhet.

Så nu är det dags att stanna upp och fundera på vad just din roll är eller kunde vara. Ser du dig själv som styrelsemedlem? Eller kanske gruppordförandeskapet låter som ditt uppdrag? Eller är det något helt annat som skulle ge dig nästa utmaning, lyft eller energikick på din scoutstig?

Vi är ett ganska härligt team och alla välkomnas med öppna armar i gemenskapen, det spelar ingen roll varifrån man kommer eller vem man känner (eller inte känner) från förut!

Under de kommande veckorna kommer vi att öppna upp styrelseuppdragen och övriga förbundsuppdrag i olika kanaler. Följ med, fråga och låt dig bli inspirerad!

//Styrelsen genom Mixo