Styrelsen sammankom för sitt tionde protokollförda möte i Åbo i Svenska Folkskolans Vänners lokal på Tavastgatan den första oktober. På plats var vi åtta stycken styrelsemedlemmar och Frida från kansliet som vikarierade Jonna vid protokollet. Vårt möte höll på i nästan fyra timmar men vi tog och belönade oss själva efteråt med god mat och varandras sällskap. 

Här en rapport på vad som diskuterades och beslöts under mötet. Det var i slutändan ganska mycket och viktiga saker som vi beslöt om. 

Mycket va mötet gick till att ännu ta en sista titt och på de dokument som skall till höstmötet. Dessa dokument är: 

  • Föredragningslistorna 
  • Kallelsen 
  • FiSSc förslag till VP 2023 & FS svenska verksamhetsplan 2023 
  • FiSSc Budgetförslag 2023 
  • FSFSF:s VP + Femårsplanen för Kåtan 
  • FSFSF budget 2023 
  • Valordningen (förslaget fastställd vid möte 8/2022) 
  • Utlåtande från höstmöte 

Styrelsen finslipade färdigt dokumenten och beslutade att publicera dessa på höstmötets sidor på scout.fi. Håll alltså utkik för dessa. 

Styrelsen fick även höra om de saker som hade diskuterats på FS framtidsseminarium en vecka tidigare och vad som är på gång i FS. Bland annat Sopu-dokumentet som definierar FS och dess A-medlemmars arbetsfördelning är under revidering för tillfället. Styrelsen gav arbetsutskottet i uppgift att bekanta sig med uppdateringarna och ge ett utlåtande på dessa. En annan sak som diskuterades på framtidsseminariet var medlemsantalet i scouterna. Vi hade även vår eminenta förtroendevalda Chride med på linjen som är expert på siffror som kunde belysa läget lite mera. Två noterbara punkter är det att vi i scouterna har tagit in färre vargungar de senaste åren men samtidigt har vårt medlemsantal ökat.  

Vi fick även godkänna några nya förtroendevalda till förbundet. Vi kan konstatera att vi har en ny stabsmedlem i Nothamnstaben och att Finans- och Administrationsutskottet som kör i gång med sin verksamhet inom kort fick en ny medlem. Senare i höst kommer ännu fler förtroendevalda att tillsättas av styrelsen. Alla lediga uppdrag finns i uppdragsbörsen på https://www.scout.fi/uppdragsborsen/.  

På tal om Nothamn och Nothamnstaben fick vi också ta del av stabens plan för Nothamn-lägret, som kommer att ske på Kimitoön nästa sommar. Vi diskuterade stabens projektplan och godkände den med några kommentarer som styrelsen ännu skickar till staben.  

Som vanligt tog styrelsen även del av det ekonomiska läget i förbundet. Styrelsen valde också att befria alla flyktingar som kommer med i scoutverksamheten från nästa års medlemsavgift. Redan på våren valde styrelsen att befria alla flyktingar från det pågående årets medlemsavgift. 

Som fortsättning på medlemsavgiftsdiskussionen beslöt styrelsen också att grunda en arbetsgrupp som får i uppgift att utreda det bästa sättet att uppbära scouternas medlemsavgifter i kårerna. Detta arbete kommer att fortsätta ännu på nästa års sida. 

I övrig är det snart dags för val på höstmötet i Vörå. Där kommer förbundet att välja ny styrelse åt sig. Den sittande styrelsen diskuterade även detta och smidde planer på hur vi skall gå till väga för att hitta de bästa kandidaterna att lotsa vårt förbund under kommande år. 

Styrelsen träffas nästa gång för ett protokollfört möte onsdagen den 16 november. Men före det hoppas vi att vi ser många av er på FiSScAkademin och höstmötet i Vörå. 

Demokrati och transparens är oerhört viktigt för oss i styrelsen och därför kan alla scouter och icke scouter alltid hitta föregående protokoll på scout.fi. Vi uppmuntrar även er att vara i kontakt med oss i styrelsen angående vad som helst som tangerar scouting i Finland och våra mötesbeslut. Alla styrelsemedlemmar nås på fissc_styrelsen(a)kuksa.partio.fi eller på våra personliga e-postadresser som har formen fornamn.efternamn@scout.fi.  

Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte. Tanken är att ge alla i förbundet en inblick i hur styrelsen arbetar, vad de arbetar med och vad som har behandlats och beslutats.