Aktuellt

FiSSc deltar i pridesommaren 2019

Även sommaren 2019 deltar FiSSc (Finlands Svenska Scouter) i prideparade runtom i Svenskfinland.

Men varför deltar scouterna?

Pride-festivalerna lyfter upp mångfalden i människors sexuella läggningar och identiteter till något positivt som alla ska kunna känna sig stolta över. Målet är alltså att en person inte ska behöva känna sig mindre värd, annorlunda eller bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Fortsättningsvis blir personer, också i Finland, diskriminerade och samhället är inte ännu rättvist och jämlikt för alla.

FiSSc deltar i prideparaderna för att å ena sidan visa sitt stöd för sexuella- och könsminoriteter i allmänhet, och å andra sidan i synnerhet för att visa att vi verkligen står för våra värderingar och att våra nuvarande och framtida medlemmar är välkomna med i verksamheten oberoende sexuell läggning eller könsidentitet. Att våra medlemmar inte ska uppleva att en del av dem inte hör hemma i scouterna.

Partipolitisk obundenhet innebär att FiSSc som förbund inte stöder ett enskilt parti eller tar ställning i partipolitiska frågor. Det betyder ändå inte att FiSSc inte kan ta ställning i större (obundna) samhälleliga frågor. Pride räknas till en sådan samhällelig fråga, som enar en bred grupp över de partipolitiska gränserna.

Genom att delta

  • tar vi ställning för att alla är är lika värda oberoende könsidentitet eller sexuell läggning.
  • visar vi att scouting är en hobby öppen för alla.
  • lever vi upp till scoutidealet “att respektera andra”.
  • engagerar vi oss i större samhälleliga frågor.

Här kan FiSSc synas under pridesommaren 2019

15.6 i Vasa 29.6 i Helsingfors 
Koordinator: Matilda Wenman (matilda.wenman@scout.fi).

17.8 i Borgå
Koordinator: Fanny Aaltonen (fanny.aaltonen@scout.fi).

24.8 i Åbo 

31.8 i Mariehamn 

7.9 i Ekenäs

Varje parad har en koordinator för orten vars uppgift är att samla de scouter som vill  tillsammans. Mer info om vilka parader FiSSc deltar i hittar du under vårens och sommarens lopp i Facebook-evenemanget “FiSSc på Pride” eller genom att följa med InstagramVill du vara koordinator eller har du frågor kan du kontakta Ines Fröjdö (ines.frojdo@scout.fi).