Finlands Svenska Scouters nya logo

Bästa kårer,

på vårmötet 21.3.2020 kommer förbundets medlemmar att besluta om Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) logo. Under höstmötet 2019 kom det önskemål om att få ta del av mera material före själva vårmötet, så att kårerna hinner diskutera ärendet bland sina ledare och även inkludera scouterna i beslutsfattandet.

Här under har styrelsen och logoarbetsgruppen nu sammanfattat ett dokument där information om den nya logon hittas tillsammans med alla inkomna förslag. Vi har även sammanfattat tips för vilka aktiviteter man kan använda sig av i diverse åldersgrupper om man vill inkludera hela kåren i beslutet. Aktiviteterna är förslag, och vi har försökt sammanfatta information som ni kan utnyttja då ni leder möten. Ifall det är något ni saknar, är det bara att höra sig av till Daniela Karlsson (fornamn.efternamn@scout.fi).

Logoalternativen för FiSSc
Här är alla logo förslag – ytterligare detaljer hittas i det bifogade materialet längst ner.

Vi hoppas att ni tar detta tillfälle i akt och berättar för era scouter om vad FiSSc är, samt vilka påverkningsmöjligheter som finns gällande gemensamma frågor.

Vid ytterligare frågor kan ni vända er till Daniela Karlsson.

 

Med vänlig hälsning,

Daniela genom styrelsen och arbetsgruppen
vice scoutchef och ansvarsperson för samhällsområdet

Ny logo information

Aktivitetstips för ny logo