Du är här

Österbotten

Kårer i området

 

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna

Vasa, Jakobstad, Kvevlax, Larsmo, Vörå

Jakobstads Flickscouter

Spejarscouter (födda 1999-2000) Ekorrarna: tisdag kl. 18.00-19.30.
Spejarscouter (födda 2001-2002) Mount Everest: torsdag kl. 18.30-20.00
Äventyrsscouter (födda 2003-2004): måndag kl. 17.30-18.30
Vargungar (födda 2005-2006): måndag kl. 17.30-18.30

Jakobstad
Jakobstads Fribyggare Jakobstad
Jakobstads Sjöscouter Jakobstad

Korsholms Spejare

Vargen: onsdag kl.18.00-19.00 (Helsingby)
Igelkottarna fredag kl. 16.30-17.30 (Karperö)

Scoutverksamheten på bägge ställen fortsätter fr.o.m. 1.1.2015

Korsholm

Kristinestads Nybyggare

Nya vargungar: måndagar kl. 17.45-18.45
Äldre vargungar: måndagar kl. 19.00-20.00
Äventyrsscouter I: varannan onsdag (jämna veckor) kl. 18.00-19.30
Äventyrsscouter II: varannan onsdag (udda veckor) kl. 18.00-19.30
Spejarscouter: varannan torsdag (udda veckor) kl. 18.30-20.00
Explorerscouter och roverscouter: varannan helg 

 

Kristinestad
Närpes Scoutkår Närpes
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna Nedervetil

Nykarleby Forsfarare

Äventyrsscouter, Oxen: tisdag kl. 17.30-->
Äventyrsscouter, Rävarna: fredag kl. 15.00-16.00
Ävnetyrsscouter, Havsörnen: tisdag kl. 15.00-16.00
Äventyrsscouter, Göken: tisdag kl. 18.00-19.00
Spejarscouter, Flygekorren & Lo-djuret: onsdag kl. 17.00-18.30
Spejarscouter, Haren: torsdag kl. 16.00-17.00
Spejarscouter/Explorerscouter, Vargen: onsdag kl. 17:30-->
Explorerscouter/SPEX: program ca 2 ggr/månad
Explorerscouter, Järven & Sorken: program ca 2 ggr/månad 

Nykarleby
Öja Sjöscouter Öja
Pedersörenejdens Korsbärare Pedersöre
Scoutkåren Brobyggarna Kronoby
Scoutkåren Fyrbåken Karleby

Scoutkåren Vasa Korsfarare

Vasa
Spejarna i Gamla Karleby Karleby

Wasa Fyrvaktare

Vargungar: udda veckor, tisdag kl. 18.00-20.00
Äventyrsscouter: udda veckor, torsdag kl. 18.00-20.00
Spejarscouter: jämna veckor, onsdag kl. 18.30-20.30.
Explorerscouter: Patrulledare för spejarscouterna.
Egen träff minst en gång i månaden, mer information hittas på hemsidan!

Vasa