Du är här

Helsingfors och Östra Nyland

Kårer i området

 

Flickscoutkåren Korsfararflickorna

Vargungarna: måndag kl. 18.00- 19.30
Äventyrsscouter: tisdag kl. 18.00-19.00
Spejarscouter: tisdag kl. 19.00-20.00

Östra Helsingfors
Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna  Helsingfors

Helsingfors KFUK/M Scouter

Vargungar: tisdag kl. 18.00-19.30
Äventyrsscouter, grupp 1: måndag kl. 18.30-20.00
Äventyrsscouter, grupp 2: onsdag 18.30-20.00
Spejarscouter, grupp 1: torsdag kl. 17.30-19.00
Spejarscouter, grupp 2: torsdag kl. 18.30-20.00

Gamlas

Helsingfors Scoutkår Spanarna

Vargungar: onsdag kl. 17.00-18.00 (1or och 2or (nya scouter))
kl. 18.00-19.00 (2or (gamla scouter) och 3or)
Äventyrsscouter: måndag kl. 18.00-19.00
Spejar- och explorerscouter: torsdag kl. 19.00-20.30

Eira/Brunnsparken

Lovisa Scoutflickor

Vargungar, Älgen: måndag kl. 18.15-19.15
Vargungar, Räven: onsdag kl. 18.00-19.00
Äventyrsscouter, Igelkotten: tisdag kl. 18.00-19.00
Äventyrsscouter, Vildsvinen: måndag kl. 18.00-19.00
Spejarscouter, Pandan: tisdag kl. 18.00-19.30
Explorer- & roverscouterna har varierande mötestider. Kontakta
kåren för mer info.

Lovisa
Lovisa Svenska Boyscouter Lovisa

Munksnäs Flickscouter

Vargungar: måndag kl. 17.30-18.30
Äventyrsscouter: måndag kl. 18.30-19.30
Spejarscouter patrull Hubbabubba: måndag kl. 17.00-18.00

Munksnäs

Nordsjö Skogsriddare

Vargungar: tisdag kl. 18.30-19.30
Äventyrsscouter: torsdag kl. 18.30-20.00
Spejarscouter: måndag kl. 18.30-20.00

Nordsjö

Östersundom Scouter

Vargungar, Vita Vargen: onsdag kl. 18.00-19.30
Äventyrsscouter, Koalan & Puman: tisdag kl. 18.00-19.30
Spejarscouter, Ekorren: onsdag kl. 18.00-19.30

Sibbo

Scoutkåren Åfararna

Vargungar: tisdag kl. 18.15-19.45
Äventyrsscouter: tisdag kl. 18.30-20.00
Spejarscouter:
Korpen (pojkpatrull), tisdag kl. 16.30-17.30
Höken (pojkpatrull), tisdag kl. 18.00 - 19.00
Duvan (flickpatrull) torsdag kl. 19.00-20.00
Rocky (3:e årets spejarscouter) måndag/tisdag kl. 18.00-19.00

Sibbo

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Vargungar: tisdag kl. 18.00-19.00
Äventyrsscouter: onsdag kl. 18.00-19.00
Spejarscouter: onsdag kl. 19.00-20.30

Munksnäs

Scoutkåren Nybyggarna

Vanda avdelnings mötestider:
Vargungar: onsdag kl. 17.00 - 18.15
Äventyrsscouter: onsdag kl. 18.30 - 19.45

Dragare: Kenneth Lundström (at)nybyggarna.net / 050-3792890

Haga, Vanda

Scoutkåren Spejarna

Vargungar: grupp A: måndag kl. 17.30-18.30
Vargungar, grupp B: måndag 18.30-19.30
Äventyrsscouter: måndag kl. 18.30-19.30
Spejarscouter: måndag 17.30-18.30

Malm

Sjöscoutkåren Sailors

Yngre vargungar (födda 07-08): måndag kl. 17.30-18.30
Äldre vargungar (födda 06): måndag kl. 18.30-19.30
Äventyrsscouter: torsdag kl. 17.00-18.00
Spejarscouter: torsdag kl. 18.00-19.30

Hertonäs/Brändö

Sjöscoutkåren Seaboys

Vargungar: måndag kl. 17.30-19.00, fr.o.m. oktober kl.18.00-19.00
Äventyrsscouter: onsdag kl. 18.00-20.00
Spejarscouter: onsdag kl. 18.00-20.00
Explorerscouter: onsdag kl. 18.00-20.00

Seglingsmöten fram till oktober på NJK Björkholmen.
Innemöten på kårlokalen Skansen, Norrsvängen 18, 00200 Helsingfors

Drumsö

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

Vargungar grupp 1: måndag kl. 17.30-18.30
Vargungar grupp 2: måndag kl. 18.10-19.10
Äventyrsscouter: tisdag kl. 17.30-19.00
Spejarscouter: torsdag kl. 17.00-18.30

Tölö

Scoutkåren Vikingarna

Kvällseglatser (NJK Björkholmen):

Vargungar: torsdag kl. 17.00-18.30
Äventyrsscouter: torsdag kl. 18.30-20.00
Spejarscouter: onsdag kl. 17.30-20.00

Innemöten fr.o.m. v. 41 (Apollogatan 5):

Vargungar: torsdag kl. 17.00-18.00
Äventyrsscouter: torsdag kl. 18.15-19.15
Spejarscoter: onsdag kl. 18.00-19.30

Tölö

Sjöscoutorganisationen Fribytarna

Vargungar, Vargarna: tisdag kl. 18.00-19.00
Äventyrsscouter:
ÄS-pojkar I, måndag kl. 16.45-17.45 
ÄS-pojkar II Älgen, tisdag kl. 16.45-17.45
ÄS-flickor, onsdag kl. 17.00-18.00
Spejarscouter:
SPE-pojkar Havsörn, måndag kl. 18.00-19.00
SPE-bland Fjällräven, onsdag kl. 15.45-16.45
SPE-flickor Måsen, onsdag kl. 18.15-19.15
Explorerscouter: Elit-patrullen, samlas till möte 1-2 ggr/månad.

Borgå

Tempelscouterna

Varungar & äventyrscouter: torsdag kl. 18.00-19.30

Centrum, Nylandsgatan