Du är här

Övriga finlandssvenska scoutföreningar

FiSSc är inte den enda föreningen som stöder de finlandssvenska scoutkårerna.  Vi har ett nära sammarbete med följande föreningar på det finlandssvenska scoutfältet.

 

Helsingfors Svenska Scouter  r.f.

Helsingfors Svenska Scouter r.f. stöder Helsingfors svenskspråkiga  kårers verksamhet genom att ordna kurser samt koordinera annat program. Föreningen äger också en scoutstuga i Noux - Lärkans. Föreningen har en verksamhetsledare, Eva Björkestam.

 

Ålands Scoutdistrikt r.f.

ÅSD har tidigare fungerat som ett distrikt inom FiSSc men nuförtiden är dess primära uppgifter att fungera som en länk mellan de åländska medlemskårerna och dela ut monetära medel till dem. Men förutom detta upprätthåller organisationen även ett 6,9 hektar stort lägerområdet, som arrenderas av Ålands Landskapsregering, på Prästö, Sund.

 

Föreningen Navigator r.f.

s/y Navigator , finlandsvenska scouternas skolningsfartyg, ägs av Föreningen Navigator r.f.. Föreningens syfte är att hålla s/y Navigator i gott skick och ställa henne till de finlandssvenska scouternas förfogande varje sommar. Koordineringen av verksamheten sköts av FiSSc sjöråd.

 

FSSF och FSFSF

FiSSc grundades år 1975 då de tidigare flick- och pojkscoutförbundens verksamhet slogs samman. Man valde ändå att låta de gamla förbunden leva kvar på papper.  Finlands Svenska Scoutförbund (FSSF, gamla pojkscoutförbundet) har idag varken egendom eller verksamhet.  Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) har fortfarande egendom, verksamhet och äger fjällstugan Kåtan i Muonio. FiSSc:s styrelse fungerar också som styrelse för FSSF och FSFSF.